6.5. Monografies disponibles d'accés remot. 2015-2016

Nombre de títols disponibles (*) 30.000

(*) Inclou documents en format electrònic d'accés remot, com ara llibres electrònics, tesis, diccionaris, etc.