Organització de la recerca a la UPF


Departaments

 • Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
 • Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Departament de Comunicació
 • Departament de Dret
 • Departament d'Economia i Empresa
 • Departament d'Humanitats
 • Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 

Instituts de recerca interuniversitaris

 • Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 

Instituts de recerca adscrits

 • Centre de Regulació Genòmica (CRG)
 • Institut Mar d'Investigacions Mèdiques
 • Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)
 • Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) (en procés d'adscripció ISGlogal)

Instituts de recerca participats

 • Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
 • Institute for Political Economy and Governance (IPEG)
 • BarcelonaBeta Brain Research Center

Instituts mixtos de recerca

 • Institut de Biologia Evolutiva (IBE)

Centres de recerca vinculats

 • Fundació Phonos  

Figures de recerca pròpies

Centres específics de recerca (CER)

 • Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM)
 • Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL)
 • Center for Brain and Cognition (CBC)
 • Centre for Autonomous Systems and Neuro-Robotics (N-RAS)
 • CER-Institut de Cultura
 • CER-Institut d'Història Jaume Vicens i Vives
 • CER-Institut de Lingüística Aplicada

Unitats de recerca UPF (amb grups que en formen part)

Unitat de Recerca en Ciències Polítiques i Socials

 • Grup de Recerca en Comportament Polític
 • Grup de Recerca en Polítiques Públiques i Socials
 • Grup de Recerca en Govern, Gestió i Polítiques Públiques
 • Grup de Recerca en Teoria Política
 • Grup de Recerca en Sociodemografia
 • Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM)
 • Grup de Recerca en Desigualtats de Salut (GREDS / EMCONET)
 • Grup de Recerca en Política Comparada
 • Grup de Recerca en Ciències Socials Experimentals i del Comportament (BESS)

Unitat de Recerca en Economia i Empresa  

 • Business Analytics Research Grup (BARG)
 • Barcelona Center for Banking Studies (Barcelona CBS)
 • Grup de Recerca en Economia i Salut (CRES)
 • Grup de Recerca en Economia Aplicada i Història Econòmica
 • Grup de Recerca d'Anàlisi Microeconòmica
 • Grup de Recerca en Macroeconomia Aplicada i Mètodes Quantitatius
 • Grup de Recerca en Estratègies Empresarials
 • Grup de Recerca en Estadística i Investigació Operativa
 • Grup de Recerca del Laboratori d'Economia Experimental (LEEX)
 • Grup de Recerca Applied Theory 
 • Accounting, Control, Management and Education Research Group (ACME)

Unitat de Recerca en Genètica

 • Grup de Recerca en Genètica Humana
 • Grup de Recerca en Genètica Mèdica i Models Animals de Malalties

Unitat de Recerca en Biologia Evolutiva

 • Grup de Recerca en Bioinformàtica de la Diversitat Genòmica
 • Grup de Recerca en Biologia de la Diversitat Genòmica
 • Grup de Recerca en Sistemes Complexos

Unitat de Recerca en Immunologia

 • Grup de Recerca en Proteïnes NFAT i Resposta Immunològica
 • Grup de Recerca en Immunopatologia

Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB)

 • Grup de Recerca en Informàtica Molecular
 • Grup de Recerca en Genòmica Computacional
 • Grup de Recerca en Bioinformàtica Estructural
 • Grup de Recerca en Biofísica Computacional

Unitat de Recerca en Bioanàlisi, Farmacologia i Proteòmica (BAPP)

 • Grup de Recerca en Farmacologia
 • Grup de Recerca en Proteòmica

Unitat de Recerca en Virologia

 • Grup de Recerca en Biologia de la Infecció
 • Grup de Recerca en Virologia Molecular 

Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING)

 • Grup de Recerca en Lingüística Computacional (GLICOM)
 • Grup de Recerca en Lingüística Formal (GLIF)
 • Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)
 • Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM)

Unitat de Recerca en Cognició i Cervell

 • Grup de Recerca en Neurociència Computacional
 • Grup de Recerca en Adquisició i Percepció de la Parla
 • Grup de Recerca en Producció de la Parla i Bilingüisme
 • Grup de Recerca Multisensorial
 • Grup de Recerca Reasoning and Infant Cognition
 • Grup de Recerca Language and Comparative Cognition

Unitat de Recerca Wireless Network

 • Grup de Recerca en Connexions Mòbils i Inalàmbriques (WiCom)
 • Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Telecomunicacions (NeTS)

Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital

 • Grup de Recerca en Periodisme (GRP)
 • Grup de Recerca en Documentació Digital (DigiDoc)
 • Grup de Recerca en Comunicació Científica

Grups de recerca UPF (GR-UPF)

 • Grup de Recerca en Història del Dret Català
 • Grup de Recerca en Dret Patrimonial
 • Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Grup de Recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Grup de Recerca Law and Philosophy
 • Grup de Recerca en Dret Processal (ReDePro)
 • Grup de Recerca en Dret Financer i Tributari
 • Grup de Recerca de l'Observatori de l'Evolució de les Institucions (OBSEI)
 • Grup de Recerca en Dret Penal Econòmico-Empresarial
 • Grup d'Estudis Constitucionals i Europeus
 • Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal
 • Grup de Recerca en Dret Mercantil del Segle XXI
 • Grup de Recerca del Laboratori d'Arqueologia 
 • Grup de Recerca d'Estudis d'Història de la Ciència 
 • Grup de Recerca d'Estudis de les Institucions i Societat a la Catalunya Moderna (Segles XVI-XVIII)
 • Grup de Recerca en Història de la Creació Literària
 • Grup de Recerca de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Aloïs M. Haas
 • Grup de Recerca en Literatura Comparada
 • Grup de Recerca en Microestructura, Identitat i Comportament Social. Reinterpretació de l'Evidència Arqueològica de les Societats Argàriques (MIDARQ)
 • Grup de Recerca en Moviments Socials
 • Grup de Recerca en Estudis de Gènere
 • Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats (GREILI)
 • Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE)
 • Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS)
 • Grup de Recerca en Arqueologia Social i del Gènere
 • Grup de Recerca Màgia i Endevinació a Grècia i Roma
 • Etnografia, Contactes Culturals i Missions als Imperis Ibèrics (S. XVII i XVIII) (ECERM)
 • Complexity and Socio-Ecological Dynamics (CASES)
 • Grup de Recerca en Art Primitiu i Primitivisme (CIAP)
 • Grup de Recerca en Estrès Oxidatiu i Cicle Cel·lular
 • Grup de Recerca en Senyalització Cel·lular
 • Grup de Recerca en Fisiologia Molecular
 • Grup de Recerca en Biologia del Desenvolupament
 • Grup de Recerca de l'Observatori sobre les Relacions amb Amèrica Llatina
 • Grup de Recerca del Laboratori de Neurofarmacologia - Neurophar
 • Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament
 • Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut
 • Grup de Recerca en Biologia Cel·lular
 • Complex Interactions in Biological Systems
 • Grup de Recerca del Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA)
 • Grup de Recerca de la Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)
 • Grup de Recerca Communication, Advertising & Society (CAS)
 • Grup de Recerca en Processament d'Imatges i Visió per Ordinador
 • Grup de Recerca en Recuperació d'Informació i Mineria de Dades en la Web (WRG)
 • Grup de Recerca en Tecnologies Interactives (GTI)
 • Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG)
 • Grup de Recerca en Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS)
 • Grup de Recerca en Cognitive Media Technologies
 • Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN)
 • Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial
 • Grup de Recerca Sensing in Physiology & Biomedicine (Physense)
 • Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació
 • Grup de Recerca Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab)
 • Image Processing for Enhanced Cinematography (IP4EC)
 • Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems (SIMBiosys)
 • Grup de Recerca en Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT)
 • Grup de Recerca del Centre d'Estudis de "Discurs i Traducció" (CEDIT)
 • Grup de Recerca sobre Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GR@EL)
 • Grup de Recerca en Estudis del Discurs (GED)
 • Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica (InfoLex)
 • Grup de Recerca IULATERM (Lèxic i Tecnologia)
 • Grup de Recerca de la Unitat en Variació Lingüística (UVAL)