6.7. Noves adquisicions. Procedència de les monografies disponibles. 2015-2016

Procedència Volums de monografies
Compra 4.322 (40%)
Donació 3.820 (35%)
Cessió 2.682 (25%)
Total 10.824 (100%)