ClaustreComposició

(Juliol del 2016)

Mesa del claustre

President: Jaume Casals Pons, rector.

Vocals:

En representació dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat: Núria Boada Centeno, José Luis Codina Bonilla, Josep Sandiumenge Farré.

En representació dels professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits: Hafid Laayouni el Alaoui.

En representació de la resta de professorat i el personal investigador en formació: Marc Darriba Zaragoza.

En representació dels estudiants: Oriol Arechinolaza i Escuer, Marc Llurba Pont.

En representació del personal d'administració i serveis: Aitor Santiago Canal Cases.

Secretari: Pelegrí Viader Canals, secretari general.

Secretària d'actes: Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta.

Claustre

Vocals

Membres nats

Alexandre Alsina Keith, Jaume Badia Pujol, Jaume Casals Pons, Josep Maria Castellà Lidon, David Comas Martínez, Víctor-Eduardo Farias Zurita, José Fernández Cavia, Walter García Fontes Badanian, José García Montalvo, Joaquín Gea Guiral, Elena Larrauri Pijoan, Miquel Olivera Riera, Enric Peig Olivé, Miquel Saldaro Serna, David Sancho Royo, Carles Singla Caselles, Sergi Troner Castells, Pelegrí Viader Canals, Josep Maria Vilajosana Rubio.

Professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat

Joaquim Albareda Salvadó, Berta Alsina Español, Victoria Alsina Keith, Coloma Ballester Nicolau, Josep Eladi Baños Diez, Miquel Berga Bagué, Jose Ángel Blat Gimeno, Núria Boada Centeno, Consuelo Chacartegui Jávega, Esteve Baptista Cluea Julve, José Luis Codina Bonilla, Francesc Xavier Cuadras Morato, Vanesa Daza Fernández, Tomàs de Montagut i Estragués, Juana María Díez Antón, Anna Maria Espunya Prat, Josep Ferrer Riba, Mònica Figueras Maz, Xavier Freixas Dargallo, Jorge Garcia Ojalvo, Cristina Gelpí Arroyo, Meritxell Girvent Montllor, Carlos Ignacio Gomez Ligüerre, Davinia Hernández Leo, Humberto Llavador González, Guillem López Casasnovas, Julia López López, Ángel Lozano Solsona, Louise Elizabeth McNally Seifert, Josep Joan Moreso Mateos, Francisco José Muñoz López, Alberto Nodar Domínguez, Pere Notó Brullas, Vicente Ortún Rubio, Magí Panyella Roses, Marina Picazo Gurina, Cristina Pujadas Corbi, Carles Ramió Matas, Elena Rufat Perelló, Glòria Salvadó Corretger, Josep Sandiumenge Farré, Albert Satorra Brucart, Carlos Alberto Scolari, Daniel Serra de la Figuera, Anna Torres Lacomba, Aida Torres Pérez, Mireia Trenchs Parera, Enric Vallduví Botet, Olga Valverde Granados, Maria Isabel Valverde Zaragoza.

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Rosa Ferrer Zarzuela, Hafid Laayouni el Alaoui, Rafael Pedraza Jimenez, Lorena Ramirez Ludeña, Antoni Rubi Puig, Mireia Vargas Urpi, Tania Verge Mestre.

Resta de professorat i personal investigador en formació

Santiago Frigola Segimon, Sergi Morales Martínez, Jordi Pons Puig, Lara Rubio Arauna.

Estudiants

Oriol Arechinolaza i Escuer, Victoria Mailen Afuch, Pau Barba i Colomer, Maria Basora Sedó, Marc Bosch Valentines, Andreu Calvet Cortes, Andrés da Silva Jaime, Oriol de Marcos Mas, Nicolau Duran Silva, Alex Falconero i Sellés, Judit Fitó i Alcántara, Samuel Garcia Castro, Núria Güil Oumrait, Marc Llurba Pont, Daniel Martí Forcadell, Adrià Gerard Masip Borras, Sergi Mira i Pauli, Claudia-Saraswati Motjé i Perpiña, Eloi Orihuela Castro, Pau Oró i Martí, Maria-Margalida Payeras Sitjar, Salvador José Percastre Mendizábal, Emma Pons Valls, Laia Recasens Elias, Eulàlia Ribó Petchamé, Sergi Rodríguez i Rovira, Isaac Rosell i Ripoll, Judit Sans Segura, Gemma Terrés Ros, Josep Maria Tirapu Sanuy, Marc Tolrá i Rosell, Enric Vila i de Villasante, Marina Vinardell i Trota.

Personal d'administració i serveis

Begoña Aguilera Caballero, Aitor-Santiago Canal Cases, Marta Castro Pereira, Lídia Fosalba López, Lydia García Escobosa, María Cecília Jaques Querol, Ramón López Iglesias, Xavier Martínez Granell, Ramón Maseda Puga, M. Queralt Molera Busoms, María Teresa Pagès i Claus, Esther Rocabayera Jordan, Silvia Tenes Mascorda, M. Lourdes Ventayol Borràs.

Reunions

Durant aquest curs s'han fet dues sessions del Claustre, una d'extraordinària el 3 de desembre del 2015, dedicada a la durada dels estudis de grau i de postgrau: presentació, exposició de ponències i debat, i una d'ordinària el 24 de maig del 2016.

 

Principals acords

Principals acords del Claustre

Sessió de 3 de desembre del 2015

Acord de 3 desembre del 2015 pel qual s’elegeixen com a membres de la Mesa del Claustre Josep Sandiumenge Farré, en representació dels professors doctors amb vinculació permanent, i Adriana Llena Places, com a representant dels estudiants.

Sessió de 24 de maig del 2016

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual s’aprova l’informe del rector.

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual s'elegeix la ponència redactora de la reforma dels Estatuts de la UPF.

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual s’escullen els membres de la Comissió de Debats.

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual s’aprova proposar a l’òrgan competent la inclusió de la compatibilitat amb el món laboral com un dels criteris fonamentals que s'hauran de considerar a l’hora de determinar els horaris universitaris.

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual s’aprova proposar a l'òrgan competent que adopti un compromís ferm en defensa del català i que insti a l'òrgan pertinent a revisar l'ús del català en la docència per tal que s'incrementi la seva presència a les aules de tots els centres de la UPF.

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual el Claustre manifesta la seva posició a favor d’establir la perspectiva de gènere com a perspectiva transversal a tots els graus de la UPF.

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual s’aprova proposar a l'òrgan competent treballar amb els diferents centres perquè hi hagi una assignatura o accions específiques sobre temes de gènere a tots els graus, tot seguint el calendari dels processos de verificació, seguiment i acreditació que fixi l'AQU i les indicacions del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual s’aprova proposar a l'òrgan competent que revisi la situació de les actuals papereres de reciclatge dels campus i n'afegeixi les que siguin necessàries per tal de facilitar la millor gestió dels residus reciclables, per fer la Universitat més sostenible.

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual s’aprova proposar a l'òrgan competent que s'estudiï la viabilitat econòmica d'instal·lar endolls suficients a les aules de docència per tal que els alumnes en puguin fer ús.

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual s’aprova proposar a l'òrgan competent que es modifiqui, atenent el decret de preus públics vigent, la taxa de "certificats per a altres situacions acadèmiques" per tal de fer-la més igualitària tot adaptant-la a les circumstàncies personals de cadascú.

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual s’aprova proposar a l'òrgan competent que miri d’ampliar l’oferta de premsa escrita disponible gratuïtament als campus de la Universitat per tal que sigui més diversa i reculli diferents punts de vista.

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual s’aprova proposar a l'òrgan competent que es revisi, es modifiqui i s'optimitzi la informació que hi ha a la web sobre l'accés a les beques universitàries i en el Portal de la Transparència.

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual el Claustre manifesta la seva posició a favor de la creació d’un protocol contra la LGTBIfòbia.

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual s’aprova proposar a l’òrgan competent aprovar un protocol contra la LGTBIfòbia a la Universitat.

Acord de 24 de maig del 2016 pel qual el Claustre de la UPF declara el seu suport al Parlament de Catalunya en el procés endegat cap a l'estat propi, malgrat les decisions adverses del Tribunal Constitucional.