Resultats convocatòries competitives destacades

Projectes R + D estatals

El 2015 es van conèixer els resultats de les convocatòries 2014 dels projectes R + D (excel·lència i reptes de la societat) del Pla Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència (2013-2016). Es van obtenir 42 projectes dels 50 presentats, la qual cosa representa un percentatge d'èxit superior al 84%, percentatge molt superior a la mitjana espanyola. El finançament obtingut en aquestes dues convocatòries va ser de 4,05 milions d'euros.

El nombre de propostes presentades i de propostes aprovades s'ha estabilitzat en les darreres convocatòries. El 2015 s'ha incrementat el finançament mitjà per projecte, que els últims anys anys havia sofert una davallada. Les taules 5.1 i 5.2 il·lustren aquests resultats.

També s'han de destacar els resultats de la UPF a les convocatòries següents del Pla Estatal:

 • Unidades de excelencia María de Maeztu. El Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (2015) ha estat reconegut com una de les sis unitats de recerca de l'estat espanyol que han obtingut la distinció María de Maeztu. Aquestes unitats compten amb un finançament de 500.000 euros anuals durant quatre anys per executar un programa estratègic de recerca. Els centres i les unitats han estat seleccionats pels seus resultats científics i els programes estratègics després d'una avaluació rigorosa, en què han participat nombrosos científics de reconegut prestigi.

 • Ajuts Europa Excelencia (MINECO). Són ajuts per a investigadors que no van obtenir ajuts ERC per manca de finançament, però que van ser molt ben avaluats. Es van obtenir 4 ajuts per un import global de 212.400 euros.

Programes autonòmics 

ICREA Acadèmia 

L'any 2015 es van resoldre la setena i la vuitena edicions del programa ICREA Acadèmia, que reconeix l'excel·lència investigadora i la capacitat de lideratge, amb l'objectiu de motivar i de retenir el talent procedent dels professors d'universitats catalanes. El premi es distribueix proporcionalment al llarg de cinc anys i persegueix reduir la càrrega lectiva per potenciar la dedicació a la recerca. Dels 60 investigadors distingits, 11 van ser de la UPF. 

Projectes europeus

El 2015 la UPF va aconseguir 23 projectes dins l'Horizon 2020, per un import global superior als 11 milions d'euros. En valors absoluts, la UPF ocupa el cinquè lloc entre les universitats espanyoles en captació de fons del programa H2020 i continua mantenint la primera posició en finançament provinent del programa ERC.

Ajuts del programa ERC-European Research Council

S’han obtingut i s'han iniciat 4 ajuts durant el 2015: 1 starting grant i 3 consolidator grants, tots en l’àmbit de les ciències socials i humanes:

 • 1 starting grant: Ruben Enikolopov, del Departament d’Economia i Empresa.
 • 3 ERC consolidator grants: Marta Reynal i José Luis Peydro, del Departament d’Economia i Empresa, i Serena Olsaretti, del Departament d’Humanitats.

Des de la creació el 2007 del programa ERC, la UPF ha obtingut 23 ajuts, resultats que evidencien l’aposta per la qualitat i l’excel·lència en recerca de la Universitat. 

Ajuts Marie Sklodowska Curie  

Durant el 2015 la UPF ha obtingut 7 ajuts, que es distribueixen de la manera següent:

 • Research networks (ITN). 1 ajut del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en què la UPF participa com a entitat coordinadora i que està liderat per l’investigador ICREA Bart Bijnens del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que ha aconseguit un ajut ITN-EID per desenvolupar un programa de doctorat industrial europeu, en col·laboració amb l’empresa Philips France. Cal destacar que a l’estat espanyol s’han atorgat molt pocs ajuts d’aquesta naturalesa.
 • Individual fellowships  (IF). 6 ajuts: 1 del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, 1 del Departament de Ciències Polítiques i Socials, 3 del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i 1 del Departament de Dret.

Ajuts per a projectes de recerca en col·laboració i de lideratge industrial,  de reptes socials i altres programes)

Dels 7 projectes aprovats i que s’han iniciat el 2015, 2 són coordinats per investigadors de la UPF (1 del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i 1 del Departament d’Humanitats).

 • Dins del programa SWAFS (Science With and For Society) s’ha atorgat el projecte HEIRRI, coordinat per la professora Gema Revuelta, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
 • Dins el programa EURATOM s’ha obtingut el projecte HONEST, del Departament d’Humanitats, que està coordinat per la UPF i el professor Albert Presas.
 • Dins el programa Industrial Leadership, en la convocatòria Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT-ICT) s’han obtingut 2 ajuts del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, en els quals la UPF participa com a soci (Xavier Serra i  Rafael Ramírez).
 • Dins del repte social de Salut s’han concedit 2 projectes al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, en què la UPF participa com a soci (Arcadi Navarro i Ferran Sanz).
 • Dins de la plataforma IMI (Innovative Medicines Initiative), que és un Joint Technology Initiative, s’ha atorgat 1 projecte al Salut (Manuel Pastor).
 • Taula 5.3. Finançament i nombre de projectes europeus. Evolució 2011-2015

Projectes d'altres entitats

El 2015 s'ha obtingut 1 projecte del National Institutes of Health per un import de 296.420 euros.

El 2015 es va resoldre la convocatòria de projectes de recerca sobre malalties neurodegeneratives corresponent a la Marató de TV 2014. Aquests ajuts tenen una durada de tres anys i permeten un finançament màxim de 200.000 euros. La UPF va aconseguir 3 projectes de la Marató de TV3 per un import global de 469.308 euros.

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques, a través del programa Recercaixa, proposa cada cada any uns temes de recerca. Els projectes tenen una durada de dos anys, amb un finançament màxim de 100.000 euros. El 2014 es van obtenir, en el marc d'aquesta convocatòria, 4 projectes per un import global de 288.458 euros.