4.14. Nombre d'estudiants d'idiomes estrangers. 2015-2016

Oferta general d'idiomes UPF Alemany Anglès  Àrab Francès Italià Japonès Rus  Xinès Total
Cursos generals (90 hores anuals) 62 337 6 53 45 3 20 - 526
Cursos de preparació de diplomes (45 hores) - 32 - - - - - - 32
Cursos específic de preparació de diploma (60 + 40 hores)

-

46

-

-

-

-

-

-

46

Cursos semipresencials (55+35 hores) 

-

216

-

-

- -

-

-

216

Subtotal 62 631 6 53 45 3 20 - 820
Cursos d'estiu d'anglès Idiomes UPF
Cursos intensius (60+40h)   76 - - - - - - 76
Subtotal - 76 - - - - - - 76
Cursos a mida per a estudiants de grau
Assignatures d'idiomes als graus
Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) 114 - - 81 - - - 3 198
Tecnocampus Mataró Maresme (TCM) 45 901 - 37 - - 11 - 994
Escola Superior d'Infermeria del Mar - 70 - - - - - - 70
Altres cursos específics
Cursos de reforç per a alumnes del TCM - 23 - - - - - - 23
Cursos intensius per a alumnes de Traducció UPF - - - 12 - - - - 12
Subtotal 159 1041 - 130 - - 11 3 1.344
Total 221 1.748 6 183 45 3 31 3 2.240