6.9. Publicacions en sèrie disponibles. Col·leccions en suport paper. 2015-2016

Localització Col·leccions
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 7.500
Biblioteca/CRAI del Poblenou 1.800
Biblioteca del Campus Universitari Mar 190
Fons en magatzems propis 60
GEPA (magatzem cooperatiu CSUC) 3.350
Total 12.900