4.13. Nombre d'estudiants del programa d'espanyol. 2015-2016

Espanyol Nombre d'estudiants
Oferta institucional UPF
Cursos trimestrals (45 hores) 230
Subtotal  230
HESP. Cursos a mida per a estudiants de grau
Cursos semestrals (90 hores)

244

Cursos específics 24
Cursos específics d'estiu 61
Subtotal 329
Spanish Program
Cursos trimestrals (30 hores) 381
Subtotal 381
Cursos a mida per a estudiants de grau
Barcelona Architecture Center 40
Subtotal 40
Total 980