6.31. Préstec interbibliotecari. Documents sol·licitats. 2015-2016

Tipologia de documents Nombre de documents sol·licitats
Còpies de publicacions en sèrie 4.983
Documents originals 845
Total 5.828