6.39. Formació d'usuaris en competències digitals: nombre de sessions segons tipologia. 2015-2016

Campus Grau Postgrau PDI Altres Total
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 94 27 22 3 146
Biblioteca/CRAI del Poblenou 57 21 9 2 89
Biblioteca del Campus Universitari Mar 59 23 3 27 112
Total 210 71 34 32 347