7.8. Campus Global: accessos per perfil d'usuaris. 2015-2016

Mes Estudiants PAS Professors Graduats/
antics alumnes
UPF Alumni Extern Total
Setembre 209.432 5.685 10.145 404 461 131 226.258
Octubre 399.162 5.980 14.118 460 641 193 420.554
Novembre 380.232 6.088 12.583 628 525 216 400.272
Desembre 248.441 5.025 8.697 420 307 137 263.027
Gener 325.600 5.623 15.011 2.396 417 160 349.207
Febrer 341.735 6.380 14.135 2.310 437 159 365.156
Març 282.573 5.677 11.075 2.158 343 160 301.986
Abril 265.462 4.930 12.057 1.558 369 117 284.493
Maig 338.221 5.756 13.312 1.439 539 143 359.410
Juny 336.156 5.721 13.231 1.430 536 142 357.216
Juliol 165.722 2.820 6.523 705 264 70 176.104
Agost 39.414 670 1.551 167 63 17 41.882
Total 3.332.150 60.355 132.438 14.075 4.902 1.645 3.545.565