Departament d'Humanitats

Catedràtics d'universitat

Albareda Salvadó, Joaquim 
Àrea de coneixement: Història Moderna. 
Llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979. 
Doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: política i societat a la Catalunya del segle XVIII.

Argullol Murgadas, Rafael 
Àrea de coneixement: Estètica i Teoria de les Arts. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1973. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1974. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1978. 
Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1979. 
Principals línies d'investigació: estètica i filosofia de la cultura, la tragèdia grega i mites culturals.

Casals Pons, Jaume 
Àrea de coneixement: Filosofia. 
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980. 
Doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Principals línies d'investigació: història de la filosofia antiga i moderna.

Cirlot Valenzuela, Victoria 
Àrea de coneixement: Filologia Romànica. 
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977. 
Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980. 
Principals línies d'investigació: literatura medieval, teoria de la literatura i literatura comparada.

Cots Vicente, Montserrat 
Àrea de coneixement: Filologia Francesa. 
Llicenciada en Filologia Francesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1968. 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1969. 
Doctora en Filosofia i Lletres (secció Filologia Romànica) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975. 
Principals línies d'investigació: relacions literàries hispano-franceses en els segles XVII i XVIII; història de la traducció literària, amb especial atenció en l'aplicació de les normes teòriques imperants en les diferents èpoques; evolució del concepte d'imitació en la història literària; la polaritat pintura-literatura, i els textos de defensa de la llengua francesa en el segle XVIII.

Delgado Ribas, Josep M. 
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques. 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1976. 
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Doctor en Història Moderna per la Universitat de Barcelona, l'any 1981. 
Principals línies d'investigació: història moderna i contemporània de Catalunya, història de l'imperi colonial espanyol i història de les Filipines.

Fradera Barceló, Josep M. 
Àrea de coneixement: Història Contemporània. 
Llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976. 
Doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Principals línies d'investigació: història econòmica, política cultural catalana i espanyola del segle XIX i colonialisme espanyol a Amèrica i a les Filipines als segles XVIII i XIX.

Malet Tomàs, Antoni 
Àrea de coneixement: Història de la Ciència. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1973. 
Doctor en Història de la Ciència per la Universitat de Princeton, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: la revolució científica i història de la ciència a Espanya en el segle XX.

Micó Juan, José María 
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola. 
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: edició crítica de textos, literatura dels segles XVI i XVII i problemes formals de la poesia.

Monegal Brancós, Antonio 
Àrea de coneixement: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. 
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1980. 
Doctor en Llengües i Literatures Romàniques per la Universitat de Harvard, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: cinema, literatura contemporània espanyola, teoria de la literatura i relacions entre literatura i arts visuals.

Suárez de la Torre, Emilio
Àrea de coneixement: Filologia Grega.
Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat Complutense de Madrid, promoció 1967-1972 (Premi Extraordinari).
Doctor en Filologia Clàssica per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1976. 
Principals línies d'investigació: literatura grega, religió, màgia i endevinació a Grècia, història de la literatura, història de les religions.

Vega Esquerra, Amador 
Àrea de coneixement: Estètica i Teoria de les Arts. 
Llicenciat en Filosofia a la Universitat de Barcelona, l'any 1982. 
Doctor en Filosofia per la Universitat de Friburg, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: filosofia i història de les religions (misticisme, estètica del sagrat).

Titulars d'universitat

Aparicio Maydeu, Javier 
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola. 
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1988. 
Doctor en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: teatre del Segle d'Or, barroc espanyol i novel·la contemporània.

Berga i Bagué, Miquel 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1978. 
Doctor en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Principals línies d'investigació: escriptors anglesos i la Guerra Civil espanyola, i didàctica de la llengua anglesa amb textos literaris.

Besa Camprubí, Carles 
Àrea de coneixement: Filologia Francesa. 
Llicenciat en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Filologia Romànica (secció Francès) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995. 
Principals línies d'investigació: les formes breus de la prosa en la narrativa francesa, literatura epistolar i didàctica de la lectura i de la comprensió escrita en francès com a llengua estrangera.

Castellà i Lidon, Josep M. 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Doctor en Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: lingüística del text, anàlisi del discurs i didàctica de la llengua.

Gibert Pujol, Miquel M. 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Catalana (secció Literatura) per la Universitat de Barcelona, l'any 1980. 
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: literatura catalana del segle XIX i les relacions del teatre català amb el teatre francès dels segles XIX i XX.

Gifra Adroher, Pere 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciat en Filologia Anglogermànica (secció Anglès) per la Universitat de Barcelona, l'any 1989. 
Doctor en Filologia Anglesa per la Universitat d'Illinois, l'any 1995. 
Principals línies d'investigació: didàctica de la llengua anglesa amb textos literaris, literatura nord-americana i literatura de viatges.

Ibáñez Fanés, Jordi 
Àrea de coneixement: Estètica i Teoria de les Arts. 
Llicenciat en Filologia Germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Doctor en Filologia Germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: estètica i teoria de l'art i filosofia contemporània.

Luna García, Antoni 
Àrea de coneixement: Geografia Humana. 
Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989. 
Master of Science in Planning per la Universitat d'Arizona a Tucson, l'any 1994.
Doctor en Geografia Humana per la Universitat d'Arizona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: geografia social, geografia política, geografia urbana, Llatinoamèrica. Conflictes socials a la frontera dels EUA i Mèxic després de la signatura del Tractat de Lliure Comerç.

Martín Corrales, Eloy 
Àrea de coneixement: Història Moderna. 
Llicenciat en Història Moderna per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Història Moderna per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: relacions hispano-musulmanes als segles XVI-XX i comerç marítim als segles XVI-XVIII.

Morrás Ruiz-Falcó, María 
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola. 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1985. 
Doctora en Literatura Hispànica per la Universitat de Califòrnia a Berkeley, l'any 1990. 
Doctora en Literatura Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: prosa del segle XV, traduccions clàssiques a l'edat mitjana, contactes entre literatura catalana i castellana a l'edat mitjana i èpica.

Ocampo Siquier, Estela 
Àrea de coneixement: Història de l'Art. 
Llicenciada en Història de l'Art a la Universitat de Buenos Aires, l'any 1977. 
Doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1981. 
Principals línies d'investigació: teoria de l'art, i teoria de l'art antic, no occidental i primitiu.

Ollé Rodríguez, Manel 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: relacions Xina-Filipines al segle XVI, construcció ibèrica de la imatge de la Xina i formació del cànon de la literatura catalana contemporània.

Pérez-Borbujo Álvarez, Fernando 
Àrea de coneixement: Filosofia. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Sevilla, l'any 1992. 
Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: idealisme alemany, filosofia alemanya del segle XIX i problemes de filosofia política contemporània.

Pfeiffer, Michael 
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya. 
Llicenciat en Germanística i Art per l'Escola Tècnica Superior Renano-westfaliana d'Aquisgrà, l'any 1983. 
Doctor en Filosofia i Lletres per l'Escola Tècnica Superior Renano-westfaliana d'Aquisgrà, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: teoria i història de l'escriptura, filosofia del llenguatge, hermenèutica del romanticisme alemany, literatura alemanya i poesia i poètica de la literatura alemanya del segle XVIII al XX.

Picazo Gurina, Marina 
Àrea de coneixement: Història Antiga. 
Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1971. 
Doctora en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1974. 
Principals línies d'investigació: l'edat del bronze a Grècia, les dones al món antic, historiografia de l'antiguitat i arqueologia del paisatge.

Pich i Mitjana, Josep 
Àrea de coneixement: Història Contemporània. 
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: història político-social de Catalunya i els orígens del catalanisme polític al segle XIX.

Ródenas de Moya, Domingo 
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola. 
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1987. 
Doctor en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: literatura contemporània i teoria de la literatura.

Rodrigo Alharilla, Martín 
Àrea de coneixement: Història Contemporània. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Geografia i Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992. 
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: colonialisme espanyol i història econòmica d'Espanya durant els segles XIX i XX.

Rufat Perelló, Hélène 
Àrea de coneixement: Filologia Francesa. 
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1988. 
Doctora en Filologia Romànica (secció Francès) per la Universitat de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: mites mediterranis, Albert Camus, simbologia i didàctica de la lectura i la comprensió escrita en el francès com a llengua estrangera.

Trenchs Parera, Mireia 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1989. 
Doctora en Lingüística Aplicada per la Universitat de Colúmbia (Nova York), l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: adquisició de llengües estrangeres, didàctica de llengües estrangeres i pragmàtica i anàlisi del discurs aplicat a la didàctica de llengües estrangeres.

Valverde Zaragoza, Isabel 
Àrea de coneixement: Història de l'Art. 
Llicenciada en Geografia i Història (secció Història de l'Art) per la Universitat de Barcelona, l'any 1982. 
Doctora en Història de l'Art per la Universitat Lliure de Berlín, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: art modern, teoria de l'art i crítica de l'art.

Vinardell Puig, Teresa 
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya. 
Llicenciada en Filologia Anglogermànica (secció Alemany) per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Doctora en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: romanticisme alemany, literatura autobiogràfica i lírica contemporània en llengua alemanya.

Professors agregats

Coello de la Rosa, Alex
Àrea de coneixement: Història d'Amèrica Llatina.
Llicenciat en Geografia I Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Doctor en Història per la Universitat New York at Stony Brook (SUNY), l'any 2001.
Principals línies d'investigació: història d'Amèrica Llatina, amb especial èmfasi en el món colonial; antropologia cultural; cròniques d'Índies (segles XVI-XVIII).

Cozzoli, Daniele 
Àrea de coneixement: Història de la Ciència.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat La Sapienza de Roma, l'any 1998. 
Doctor en Lògica i Epistemologia, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: història i filosofia de la ciència.

Delgado Hervás, Ana 
Àrea de coneixement: Arqueologia. 
Llicenciada en Filosofia i Lletres (secció Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990. 
Doctora en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: protohistòria de la península Ibèrica, colonialisme, arqueologia fenícia.

Farías Zurita, Víctor
Àrea de coneixement: Història Medieval.
Llicenciat en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, l'any 1989. 
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: poblament rural i urbà al nord-est català (segles X-XIII). Societat i economia rural i urbana de l'alta i plena edat mitjana. Església de la baixa antiguitat i l'alta i plena edat mitjana. Fonts medievals i tècniques d'investigació.

Garcia Balañà, Albert 
Àrea de coneixement: Història Contemporània. 
Llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: història contemporània, història de Catalunya i història colonial.

Jacobson, Stephen H. 
Àrea de coneixement: Història Contemporània.
Llicenciat en Història per la Universitat de la Wesleyan, l'any 1987.
Master en Història per la Universitat de Pennsylvania, l'any 1991.
Doctor en Història per la Universitat Tufts, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: història social de les professions, nacionalisme, imperi espanyol.

Janué Miret, M. Concepció 
Àrea de coneixement: Història Contemporània. 
Llicenciada en Filosofia i Lletres (Història Contemporània) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987. 
Doctora en Filosofia i Lletres (Història Contemporània) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: història contemporània, història contemporània d'Espanya, història contemporània de Catalunya, història contemporània d'Alemanya, història comparada, burgesia, elits, modernització política.

Nodar Domínguez, Alberto 
Àrea de coneixement: Filologia Grega. 
Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Salamanca, l'any 1991. 
Doctor en Filologia Clàssica per la Universitat d'Oxford, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: papirologia grega: transmissió de la literatura clàssica en l'antiguitat; catalogació i edició de textos papiracis, digitalització de textos i d'imatges de col·leccions papirològiques.

Oliver Rotger, M. Antònia 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Doctora en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: literatura chicana i de minories llatines als Estats Units, amb particular èmfasi en la literatura de dones. Estudis culturals i estudis de gènere aplicats a aquesta literatura.

Presas Puig, Albert 
Àrea de coneixement: Història de la Ciència.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Història de la Ciència i de la Tècnica per la Universitat Tècnica de Berlín, l'any 1995. 
Principals línies d'investigació: història i filosofia de la ciència i de la tècnica; ciència, tècnica i societat; ciència europea a l'Índia (segles XVI i XVII); ciència espanyola i relacions internacionals al segle XX; ciència i totalitarisme; aplicació de les noves tecnologies a l'ensenyament i a la recerca.

Professors agregats interins

Arribas Verdugo, Sonia
Àrea de coneixement: Filosofia Política.
Llicenciada en Filosofia per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1994.
Doctora en Ciències Polítiques per la New School for Social Research, Nova York (EUA), l'any 2004, i en Filosofia per la UNED, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: política i teoria social, teoria crítica, estudis mtrxistes, Teoria de la subjectivitat, psicoanàlisi, estètica i segles XIX i XX i pensament europeu.

Bouso García, Raquel 
Àrea de coneixement: Filosofia. 
Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995. 
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: filosofia japonesa (budisme zen, Escola de Kioto), història de les religions.

Djermanovic, Tamara
Àrea de coneixement: Filosofia.
Llicenciada en Literatura Comparada i Teoria de la Literatura per la Universitat de Belgrad, l'any 1990.
Doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: literatura i pensament eslaus; desenvolupament de l'art i l'estètica en el món eslau; Kandinsky; Malévich; Tarkovski; Sokurov.

Firenze Vassallo, Antonino 
Àrea de coneixement: Filosofia. 
Llicenciat en Filosofia per la Universitat d'Urbino, l'any 2000. 
Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005. 
Principals línies d'investigació: filosofia contemporània (hegelo-marxisme, psicoanàlisi, fenomenologia i filosofia francesa contemporània).

March Roig, Eva 
Àrea de coneixement: Història de l'Art. 
Llicenciada en Geografia i Història (secció Història de l'Art) per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: la formació de les col·leccions dels museus de Barcelona durant la segona meitat del segle XIX i la primera del segle XX. La pintura barroca espanyola religiosa.

Professors lectors

Capdevila Castells, Pol
Àrea de coneixement: Estètica i Teoria de l'Art.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1999.
Doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: teoria de l'art contemporani i teoria de la imatge; el temps com a eina biopolítica.

Cerarols Ramírez, Rosa
Àrea de coneixement: Geografia Humana.
Llicenciada en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: geografia cultural, estudis de gènere, geografia històrica i postcolonial.

Professors associats

Antón Martí, Marta
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: art contemporani. Història i teoria de l'art. Art no occidental.

Asian Carrera, Ana 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: literatura i poesia moderna irlandesa i ensenyament de llengua i literatura anglesa per a adults.

Bescós Prat, Pere
Àrea de coneixement: Filologia Llatina.
Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003.
Doctor en Comunicació Multilingúe per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: història de la traducció; traduccions catalanes (segle XV); tradició clàssica; lírica grega: Alcmà.

Bosch Darne, Roser
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: art indígena contemporani, en especial art indígena australià. Estudis de primitivisme en les arts occidentals de finals del XIX i el segle XX. Estudi de les influències estètiques extraeuropees en els principals moviments artístics del XVIII i del XIX.

Boya Busquet, Mireia
Àrea de coneixement: Geografia Humana.
Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Màster en Ciències Aplicades a la Gestió i Ordenació del Territori per la Universitat de Montreal, l'any 2004.
Doctora per la Universitat de Montreal, l'any 2009.

Cairol Carabí, Eduard 
Àrea de coneixement: Història de l'Art. 
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990. 
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1994. 
Doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: estètica i teoria de les arts, en particular del període de gènesi de la modernitat (entre 1750 i 1900).

Campabadal Bertran, Mireia
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: història literària de l'edat moderna i contemporània; crítica textual (estudi i edició crítica de textos literaris i ideològics catalans); cultura catalana en el segle XVIII (institucions culturals setcentistes, historiografia catalana del segle XVIII, en concret, el setge de Barcelona de 1713-1714).

Capllonch Bujosa, Begoña
Àrea de coneixement: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.
Doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: teories del llenguatge poètic, estudis de poetes i poètiques des del Reinaxement fins al segle XX, semàntica i lexicología, semiologia i filosofia del llenguatge, traducció poètica (teoria i praxi), la traducció com a interpreatció, el sentit de les formes (metre i rima).

Carrión Gálvez, Jorge
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola.
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.

Castellà Pujols, Maria Betlem
Àrea de coneixement: Història, Revolució Francesa, Institucions Parlamentàries.
Llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1999. 
Doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Universitat de París 1 (Panthéon Sorbonne), l'any 2008.
Principals línies d'investigació: Assemblees parlamentàries a França del 1789 al 1795.

Chin Ko, Chun-chun 
Àrea de coneixement: Estudis de l'Àsia Oriental. 
Llicenciada en Belles Arts (especialitat Pintura) per la Universitat Nacional d'Arts de Taiwan, l'any 1983. 
Llicenciada en Belles Arts (especialitat Imatge: Cine-Vídeo-Fotografia) per la Universitat de Barcelona, l'any 1993. 
Doctora per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016

Principals línies d'investigació: didàctica, adquisició i aprenentatge de la llengua xinesa; estètica i història del cinema de l'Àsia oriental.

Domingo Alegre, Maria Teresa
Àrea de coneixement: Llengua i Literatura Anglesa.
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: segon idioma d'adquisició i Literatura anglesa postcolonial.

Dreymüller, Cäcilie
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Colònia, l'any 1989.
Doctora per la Universitat de Colònia, l'any 1994.

Egea Carrasco, Adolfo
Àrea de coneixement: Filologia Clàssica.
Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Doctor en Filologia Llatina per la Universitat de Barcelona, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: literatura llatina, literatura grega, tradició clàssica.

Farrés Famadas, Glòria
Àrea de coneixement: Filosofia.
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Doctora en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2005.

Fernández Rius, Núria
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2006.
Doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: crítica de l'art, art del segle XIX, història i teoria de la fotografia.

Fichtenbaum, Marina Leda
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Professora en Arts Plàstiques per la Universidad Nacional de La Plata de Buenos Aires (Argentina), l'any 1982.
Llicenciada en Arts Plàstiques per la Universidad Nacional de La Plata de Buenos Aires (Argentina), l'any 1984.
Màster universitari en Estudis Comparats de Literatura, Art i Pensament per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: art, natura i memòria.

Figliulo, Roberto
Àrea de coneixement: Estudis d'Àsia Oriental.
Llicenciat en Història, Cultura i Civilitzacions Orientals per la Universitat de Bolonya, l'any 2007.
Màster en Llengües i Cultures de l'Àsia i l'Àfrica per la Universitat de Bolonya, l'any 2011.

Garganté Llanes, Maria
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Doctora en Geografia i Història (Història de l'Art) per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: art i arquitectura a l'època moderna i contemporània, art i arquitectura efímera i estudi del patrimoni artístic i cultural.

González Collantes, Carla
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.

Gutiérrez Torres, David
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.

Izquierdo Ballester, Santi 
Àrea de coneixement: Història Contemporània. 
Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: història sociopolítica a Catalunya i a Espanya entre l'últim terç del segle XIX i les primeres dècades del segle XX; història del catalanisme polític i història de la cultura i dels intel·lectuals a Catalunya durant el mateix període.

Jensana Tanehashi, Amadeo-Koichi
Àrea de coneixement: Estudis d'Àsia Oriental.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.

Locker, Tobias Christian
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciat en Magister Artium per la Universitat Tècnica de Berlin, l'any 2006.
Doctor per la Universitat Tècnica de Berlin, l'any 2011.

Martínez Robles, David 
Àrea de coneixement: Estudis de l'Àsia Oriental.
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: relacions entre Espanya i la Xina en la segona meitat del segle XIX. La rebel·lió dels Taiping i la seva significació en la crisi xinesa del segle XIX. Lingüística del xinès i dialectologia. Noves tecnologies i l'ensenyament de la llengua xinesa.

Martínez Taberner, Guillermo
Àrea de coneixement: Història Contemporània i Estudis d'Àsia Oriental.
Llicenciat en Història per la Universitat de València, l'any 2003.
Llicenciat en Estudis d'Àsia Oriental per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2005.
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: relacions històriques i contemporànies entre Àsia i Europa; la presència europea a la regió d'Àsia Oriental als segles XIX i XX; història econòmica, política i cultural del Japó; cultura popular japonesa.

Mingorance Ricart, Francesc Xavier
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: conservació i restauració del patrimoni històric i artístic, arquitectura medieval, turisme cultural.

Mir García, Jordi
Àrea de coneixement: Filosofia Moral.
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: filosofia moral i política, història del pensament i dels moviments socials i polítics contemporanis, estudis interculturals.

Mitrani Martínez de Marigorta, Alejandro 
Àrea de coneixement: Història de l'Art. 
Llicenciat en Geografia i Història (secció Història de l'Art) per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Doctor per la Universitat de Barcelona, l'any 2012. 
Principals línies d'investigació: art d'avantguarda a Catalunya, art contemporani, teoria de l'art i disseny.

Montané March, Maria Amor
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Doctora en Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: Lingüística aplicada, terminologia, neologia, discurs especialitzat.

Moreta Tusquets, Ignasi
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: literatura catalana contemporània, especialment l'obra de Joan Maragall; crítica textual; filosofia de la religió; interseccions entre religió i literatura.

Oliva Girbau, Àngels 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: aprenentatge d'habilitats relacionades amb la literatura i nexes entre literatures de diferents cultures.

Palau Baduell, Josep Maria
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: pintura mural romànica catalana i les fonts eclesiàstiques catalanes medievals, en especial, les visites pastorals.

Pallejà de Bustinza, Víctor
Àrea de coneixement: Filosofia.
Llicenciat en Filologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: pensament islàmic, el sufisme, història de la filosofia; edició, traducció i estudi de textos filosòfics i científics; pol·linització creuada intercultural implica la filosofia, la ciència i la literatura; diàleg interreligiós.

Permanyer Ugartemendia, Ander
Àrea de coneixement: Estudis de l'Àsia Oriental.
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Llicenciat en Estudis de l'Àsia Oriental per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2006.
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: Xina moderna i contemporània; presència espanyola a l'Àsia oriental, segles XVIII i XIX; comerç espanyol a l'Àsia oriental; comerç de l'opi; Real Compañía de Filipinas.

Prado Fonts, Carlos 
Àrea de coneixement: Estudis de l'Àsia Oriental. 
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francès i Xinès) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998. 
Doctor en Teoria de la Traducció i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2005. 
Principals línies d'investigació: literatura xinesa.

Rúa Fernández, Carolina
Àrea de coneixement: Història Contemporània.
Doctora en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Sala Isern, Antonio
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Girona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: literatura catalana.

Sardà Seuma, Samuel
Àrea de coneixement: Prehistòria i Arqueologia.
Llicenciat en Història per la Universitat Rovira i Virgili, l'any 2001.
Màster universitari en Arqueologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2007.
Doctor en Història per la Universitat Rovira i Virgili, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: evolució social i formació de les societats complexes (ideologia, poder, prestigi, xarxes socials); contacte cultural i dinàmiques d'intercanvi a la protohistòria mediterrània (construccions identitàries, processos colonials, ceramologia); estudi arqueològic de rituals de comensalitat (pràctiques rituals, banquet, hàbits alimentaris, arqueologia contextual).

Stefan, Madalina
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Bielefeld, l'any 2007.
Màster en Estudis culturals Interamericans per la Universitat de Bielefeld, l'any 2008.

Torras Benezet, Núria
Àrea de coneixement: Història Antiga.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: geografia sagrada de l'antic Egipte, màgia i mitologia a l'Antiguitat.

Zabalo Puig, Jacobo 
Àrea de coneixement: Estètica i Teoria de les Arts. 
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.

Professors visitants

Macsotay Bunt, Attila Tomas
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat d'Amsterdam, l'any 2000.
Doctor per la Universitat d'Amsterdam, l'any 2008.

Professors emèrits

Aubet Semmler, Maria Eugènia 
Àrea de coneixement: Prehistòria. 
Llicenciada en Història (secció Prehistòria) per la Universitat de Barcelona, l'any 1969. 
Doctora en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1970. 
Principals línies d'investigació: arqueologia fenícia, protohistòria mediterrània.

Folch i Fornesa, Dolors 
Àrea de coneixement: Història Antiga. 
Llicenciada en Filosofia i Lletres (secció Història) per la Universitat de Barcelona, l'any 1965. 
Doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991. 
Principals línies d'investigació: la Xina dels Ming i les relacions amb el món europeu del segle XVI.

Garolera Carbonell, Narcís 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1973; amb grau, l'any 1979. 
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: crítica textual i literatura contemporània.

Marí Muñoz, Antoni 
Àrea de coneixement: Història de l'Art. 
Llicenciat en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1969. 
Doctor en Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Principals línies d'investigació: teoria de l'art.

Oller i Rovira, Dolors 
Àrea de coneixement: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. 
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1969. 
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987. 
Principals línies d'investigació: poètica literària, estratègies textuals, retòrica i pragmàtica del discurs i poètica noucentista.

Riudor Gorgas, Lluís 
Àrea de coneixement: Geografia Humana. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1971. 
Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: discursos geogràfics i colonialisme espanyol al nord d'Àfrica i història del pensament geogràfic a l'Espanya del segle XX.

Salrach Marés, Josep M
Àrea de coneixement: Història Medieval. 
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1969. 
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1974. 
Principals línies d'investigació: història política, religiosa, social i cultural de la Catalunya carolíngia (segles IX i X); història del procés de feudalització i de la societat feudal, particularment a Catalunya (segles XI i XII), i història rural medieval, particularment de Catalunya.

Torras Elias, Jaume 
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques. 
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1966. 
Doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1971. 
Principals línies d'investigació: la indústria abans de la fàbrica i pautes de consum de béns manufacturats (segles XVII-XIX).

Ucelay-Da Cal, Enric 
Àrea de coneixement: Història Contemporània. 
Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Bard de Nova York, l'any 1969. 
Doctor en Història per la Universitat de Colúmbia de Nova York, l'any 1979. 
Principals línies d'investigació: història contemporània i de Catalunya.

Investigadors

Investigadors ICREA

Madella, Marco
Àrea de coneixement: Prehistòria, Arqueologia.
Llicenciat en Ciències Naturals per la Universitat de Milà, l'any 1989.
Doctor per la Universitat de Cambridge, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: l'ecologia del comportament, arqueobotànica, geoarqueologia, simulació, Àsia del sud, fitòlits, carbonets, micromorfologia.

Montón Subías, Sandra
Àrea de coneixement: Arqueologia.
Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: l'arqueologia de la societat argàrica (edat del bronze del sud-est de la península Ibèrica), l'arqueologia del conflicte, l'arqueologia de les tecnologies domèstiques i la vida quotidiana, l'arqueologia del comportament funerari, l'arqueologia del gènere i les activitats de manteniment i l'arqueologia de la identitat.

Olsaretti, Maria Serena
Àrea de coneixement: Filosofia Moral.
Llicenciada en Filosofia, Política i Economia per la Universitat d'Oxford, l'any 1994. 
Mestratge en Política per la Universitat d'Oxford, l'any 1996.
Doctora en Filosofia Política per la Universitat d'Oxford, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: justícia, mercat, igualitarisme i benestar.

Rubiés Mirabet, Joan Pau
Àrea de coneixement: Història Moderna.
Llicenciat en Història Moderna per la Universitat de Barcelona, l'any 1987. 
Doctor en Història per la Universitat de Cambridge, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: diplomàcia i trobades culturals 1200-1750; el cosmopolitisme i la Il·lustració; imperi, historiografia i pensament polític de la monarquia espanyola; missions religioses i trobades culturals en el món modern primerenc; escriptura de viatge i els orígens de la Il·lustració; historiografia i pensament polític a Espanya i a Catalunya.

Zabala, Santiago José
Àrea de coneixement: Filosofia. Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Torí, l'any 2002.
Doctor en Filosofia per la Universitat Pontifícia Lateranense, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: hermenèutica, política i filosofia contemporànies, Heidegger.

Investigadors Ramón y Cajal

Cano García, Glòria 
Àrea de coneixement: Història Contemporània. 
Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Doctora en Història per la Universitat Nacional de Singapur, l'any 2006. 
Principals línies d'investigació: l'emergència del sud-est asiàtic com a àrea d'influència política; el colonialisme espanyol de finals del segle XIX i fonamentalment en la construcció del discurs imperialista nord-americà després de 1898 a les Filipines.

Jones, Linda Gale
Àrea de coneixement: Història Medieval.
Llicenciada en Near Eastern Studies (Estudis del Pròxim Orient) per la Universitat de Califòrnia a Berkeley (EUA), l'any 1984.
Doctora en Història de les Religions per la Universitat de Califòrnia a Santa Barbara (EUA), l'any 2004.
Principals línies d'investigació: tradicions i cultura islàmiques a l'edat mitjana; història, cultura i literatura d'al-Andalus i el Magreb (segles XI-XV); religions i cultures d'Europa a l'edat mitjana; relacions entre cristians, musulmans i jueus en el Mediterrani medieval.

Altres investigadors

Albarrán Martínez, María Jesús
Àrea de coneixement: Filologia Grega

Biagetti, Stefano
Àrea de coneixement: Arqueologia.

Carreiro, João Vicente Carvalho de Melo
Àrea de coneixement: Història Contemporània i Història Cultural.
Llicenciat en Sociologia per l'Institut Universitari de Lisboa (ISCTE-IUL), l'any 2006.
Doctor en Història per la Universitat de Swansea, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: història colonial de l'Índia, missions Jesuïtes a l'Índia, imperis colonials ibèrics, diplomàcia intercultural.

Garcia-Granero Fos, Juan José
Àrea de coneixement: Arqueologia.

Crema, Enrico Ryunosuke
Àrea de coneixement: Arqueologia.

Ferrer Martín, Meritxell
Àrea de coneixement: Arqueologia.

Lancelotti, Carla
Àrea de coneixement: Arqueologia.
Llicenciat en Patrimoni (Arqueologia) per la Universitat de Bolonya, l'any 2004.
Màster en Ciènces Arqueològiques per la Universitat de Milà, l'any 2006.
Doctora en Arqueologia per la Universitat de Cambridge, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: arqueologia quantitativa, geoestadística, arqueobotànica, etnoarqueologia, prehistòria, arqueologia de l'Àsia del Sud (Índia i Pakistan).

Lopez Bertran, Mireia
Àrea de coneixement: Història Antiga.
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Doctorat en Història (menció Doctorat Europeu) per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: arqueologia fenício-púnica, arqueologia dels rituals, arqueologia del cos, terracotes, estudis de gènere, protohistòria d'Europa.

Luengo Sánchez, Jorge Alberto
Àrea de coneixement: Història Contemporània.

Ojeda Mata, Maria Teresa
Àrea de coneixement: Antropologia Històrica.
Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Postgrau en Estudis Judaics per la Universitat d'Oxford, l'any 2001.
Doctora en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: minories ètniques i religioses, nacionalisme, colonialisme, imperialisme.

Pujol Tost, Laia
Àrea de coneixement: Arqueologia, Prehistòria.

Becaris de tercer cicle

Becaris de la Generalitat

Ferrillo, Vincenzo
González Yonnissi, Patricio Andrés
López Sánchez, Jonathan
Meléndez Guerrero, Luis Gustavo
Muntalt Sánchez, Isabel
Mur Domínguez, Elena
Piredda, Giovanni

Becaris del Ministeri

Barrera Rubio, Sara
Blanco Cesteros, Míriam
Canzobre Martínez, Isabel
Castellano García, Manuel Alejandro
Chronopoulou, Eleni
Femenías Ferra, Carlos
González Yunnissi, Patricio Andrés
Kneper, Gennadi
Lindmäe, Maria
Lloret Roda, Mariona
López Sánchez, Jonathan
Meléndez Guerrero, Luis Gustavo
Moret Miranda, Karina
Muntalt Sánchez, Isabel
Rojas Castro, Antonio
Ruiz Pérez, Javier
Sallés Vilaseca, Núria
Suades Juncadella, Laia
Trifan, Isabella Ana María
Verde i Llorente, Joaquim