Departament d'Economia i Empresa

Catedràtics d'universitat

Amat Salas, Josep Oriol 
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Oviedo, l'any 1981. 
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat d'Oviedo, l'any 1985. 
Principals línies d'investigació: economia i gestió d'empreses, anàlisi econòmica dels contractes i la regulació empresarial.

Arruñada Sánchez, Benito 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Oviedo, l'any 1981. 
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat d'Oviedo, l'any 1985. 
Principals línies d'investigació: economia i gestió d'empreses, anàlisi econòmica dels contractes i la regulació empresarial.

Carreras de Odriozola, Albert 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1966. 
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1975. 
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975. 
Principals línies d'investigació: economia experimental, mecanismes i institucions.

Freixas i Dargallo, Xavier 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, l'any 1971. 
Llicenciat en Ciències Exactes per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, l'any 1975. 
Doctor en Economia per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, l'any 1978. 
Principals línies d'investigació: banca, supervisió i regulació bancària.

Ganuza Fernández, Juan José 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Física per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1991. 
Doctor en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: game theory, actions, economics of regulation and public contracts, economics of corruption, industrial organization, political economy.

García Montalvo, José 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València, l'any 1987. 
Doctor en Economia per la Universitat de Harvard, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: econometria, economia financera i mercat de treball juvenil.

García Villar, Jaume 
Àrea de coneixement: Econometria i Economia Laboral. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1978. 
Doctor en Economia per la London School of Economics, l'any 1985. 
Principals línies d'investigació: microeconometrics, labour economics, sports economics, health economics, housing economics, official statistics.

Garcia-Milà Lloveras, M. Teresa 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Doctora en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1987. 
Principals línies d'investigació: macroeconomia, econometria, economia aplicada i economia regional.

López Casasnovas, Guillem 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1978. 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1979. 
Doctor en Economia per la Universitat de York (Anglaterra), l'any 1984. 
Principals línies d'investigació: economia pública (hisenda), política social, política fiscal, gestió pública i economia de la salut.

Satorra i Brucart, Albert 
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. 
Doctor en Ciències Matemàtiques (especialitat Estadística) per la Universitat de Barcelona, l'any 1976. 
Principals línies d'investigació: models d'equacions estructurals, modelització estadística de dades d'enquesta i de panell.

Serra i de la Figuera, Daniel 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Enginyeria per la Universitat Johns Hopkins, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: quantitative management, logistics, regional science.

Catedràtics contractats

Galí Garreta, Jordi
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Ciències Empresarials i màster en International Management, l'any 1985.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Doctor en Economia pel Massachusetts Institute of Technology, l'any 1991. 
Principals línies d'investigació: macroeconomic theory, monetary economics.

Titulars d'universitat

Alòs Alcalde, Elisa 
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. 
Llicenciada en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1995. 
Doctora en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: equacions en derivades parcials estocàstiques i càlcul estocàstic respecte del moviment brownià fraccionari.

Camps i Cura, Enriqueta 
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981. 
Doctora en Història per l'Institut Universitari Europeu de Florència, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: història econòmica del treball i el gènere, formació de capital humà, economies i estratègies familiars.

Cuadras Morató, Xavier 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1987. 
Doctor en Economia per la Universitat de York (Regne Unit), l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: història i teoria monetària, història financera i economia de la salut.

García-Fontes Badanian, Walter 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Economia per la Universitat de Stanford, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: microeconomia aplicada, economia industrial i econometria.

Gil Bazo, José Javier
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat del País Basc, l'any 1995. 
Doctor en Economia per la Universitat del País Basc, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: the study of institutional investment: competition in the mutual fund industry, strategic behavior of management companies, regulatory issues, asset pricing: estimation and testing of flexible conditional asset pricing models.

Gil Estalló, Ángel Javier 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1988. 
Doctor en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: algorismes de classificació jeràrquica.

Guirao Piñeyro, Fernando 
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1986. 
Doctor en Història i Civilització per l'Institut Universitari Europeu de Florència, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: història de l'economia europea contemporània i història de la integració europea.

Jiménez Martín, Sergi 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987. 
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: microeconometria, economia laboral, seguretat social i pensions.

Llavador González, Humberto 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Alacant, l'any 1991. 
Doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia a Davis, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: political economy, decision theory, distributive justice.

Ortún Rubio, Vicente 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Ciències Empresarials per ESADE, l'any 1969. 
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: economia de la salut, gestió sanitària i gestió pública.

Puig Junoy, Jaume 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Principals línies d'investigació: economia de la salut i dels serveis sanitaris i economia del sector públic.

Tafunell i Sambola, Xavier 
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques. 
Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Principals línies d'investigació: construcció i creixement econòmic, fluctuacions econòmiques i sistema financer.

Tena Millán, Joaquín 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975. 
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981. 
Principals línies d'investigació: organització de l'empresa, teoria i aplicacions i anàlisi i formulació d'estratègies empresarials.

Torres Lacomba, Anna 
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats. 
Llicenciada en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996. 
Doctora en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: correspondence analysis, brand management (brand equity measurement), cross-cultural studies, corporate social responsability.

Valenzuela Martínez, Ana María 
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats. 
Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1992. 
Doctora en Màrqueting per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: neuromarketing, consumer behavior in progress.

Ventura i Colera, Eva 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980. 
Doctora en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: macroeconomia, econometria, política impositiva i hisendes autonòmiques.

Viader Canals, Pelegrí 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1976. 
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: representacions de nombres reals i aproximacions diofàntiques.

Villanova i Fortuny, Ramon 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Ciències Físiques per la Universitat Estatal de Florida, l'any 1991. 
Principals línies d'investigació: mètode de Montecarlo i escalars de dimensions finites aplicats a l'estudi de transicions de fase.

Professors agregats

Caggese, Andrea 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Economia i Empresa per la Universitat Tor Vergata de Roma, l'any 1993. 
Doctor en Economia per la London School of Economics and Political Sciences, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: applied and quantitative macroeconomics, business cycles, corporate finance.

Germano, Fabrizio 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Califòrnia a San Diego, l'any 1993. 
Doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia a San Diego, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: game theory, microeconomics, macroeconomics, information economics, mathematical economics.

González Luna, María Libertad 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Sevilla, l'any 1997. 
Doctora en Economia per la Universitat Northwestern, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: economia laboral, econometria aplicada i economia pública.

Ladrón de Guevara Martínez, Antonio 
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats. 
Enginyer mecànic per la Universitat Simón Bolívar (Veneçuela), l'any 1984. 
Doctor en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: models de creixement econòmic, convergència entre països, mercat de treball i cicles econòmics reals.

Le Menestrel, Marc  
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Matemàtiques i Física per la Universitat Pierre i Marie Curie, l'any 1986.
Doctor en Administració d'Empreses per l'INSEAD, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: preference theory, utility theory, theory of choice, rational behavior, economic behavior, ethical behavior in management.

Nualart Dexeus, Eulàlia
Àrea de coneixement: Matemàtiques Aplicades, Estadística, Probabilitat. 
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1998.
Doctora en Ciències per l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausana, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: càlcul estocàstic aplicat a les finances, processos de Lévy, equacions diferencials estocàstiques i inferència paramètrica.

Oliveras Sobrevías, Ester 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Doctora en Comptabilitat per la Universitat de Lancashire Central, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: regulació comptable, comptabilitat internacional i comptabilitat de gestió.

Ramalhinho Dias Lourenço, Helena 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat de Lisboa, l'any 1987. 
Doctora en Recerca d'Operacions per la Universitat Cornell, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: operations research, production and operations management, logistics.

Professors col·laboradors doctors

Alemany i Costa, Josepa 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1976. 
Doctora en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2006. 
Principals línies d'investigació: control de gestió i teoria de l'organització.

De Falguera Martínez-Alarcón, Jorge 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: comptabilitat de costos i control de gestió.

Miralles de Imperial, Joan 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: didàctica de les ciències experimentals i matemàtiques.

Monllau i Jaques, Teresa 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1988. 
Doctora en Economia per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: control intern i comptes anuals.

Puig Pla, Xavier 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: mercats financers i fusions i adquisicions d'empreses.

Professors associats 

Aguilà Batllori, Santiago
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Aguilera Malagon, Paulino 
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya, l’any 2004.

Alcaraz Rodriguez, Maria Jesus
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya, l’any 2007.

Altimira Fitó, David
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2006.

Andres Delgado, Lidia
Àrea de coneixement: Introducció a l'Economia.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.

Anton Martos, Bernat 
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2007.

Argelés Fernandez, Emili J.
Àrea de coneixement: Introducció a l'Economia.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.

Auroux Poblador, Francesc Xavier
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1976.

Bagur Femenias, Llorenç
Àrea de coneixement: Comptabilitat. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 1999.
Doctor en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona, l’any 2005.

Batllebó Roldán, Andrea
Àrea de coneixement: Comptabilitat. 
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2008.

Barnichon, Regis Olivier
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Física i Matemàtiques per l'Ecole Polytechnique (França), l'any 2002.
Doctor en Economia per la London School of Economics, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: macroeconomics, labor economics, monetary economics.

Barrenechea Méndez, Marco Antonio
Àrea de coneixement: Personnel Economics, Institutional Economics, and Economic Development. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Lima (Perú), l'any 1996.

Bastida Vialcanet, Ramon 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.

Bertrán Vall, José 
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats. 
Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1980. 
Principals línies d'investigació: exportació i màrqueting intern, inversions estrangeres i grups d'exportació.

Besalú Mayol, Mireia
Àrea de coneixement: Estadística.
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2006.

Biguri Pastor, Kizkitza
Àrea de coneixement: Economia Financera.
Llicenciada en Administració d’Empreses per la Universitat de Navarra, l’any 2004.
Principals línies d'investigació: finances corporatives, comptabilitat i macroeconomia.

Bogonez Aguado, María Begoña
Àrea de coneixement: Comerç.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 1991.

Boned Torres, José Luis
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999. 

Broner Pasik, Fernando Ariel
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Física i Matemàtiques pel Massachusetts Institute of Technology, l'any 1995.
Doctor en Economia pel Massachusetts Institute of Technology, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: macroeconomics and international economics.

Brosa Muela, Aniol
Àrea de coneixement: Estrategia.
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Boston College Carroll School of Management, l’any 2006.

Calviño Carmona, Pedro
Àrea de coneixement: Producció i Logística.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.

Calvo Garasa, Gerardo
Àrea de coneixement: Producció i Logística.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Zaragoza, l’any 1999.

Carrascosa Mallafré, Ferran 
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2001.

Carrión Isbert, David 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.

Cid Salvador, Gemma 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Cirera Miquel, Maria
Àrea de coneixement: Estrategia. 
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2008.

Colmenares, Santiago
Àrea de coneixement: Història Econòmica.
Llicenciat en Història per la Universitat Nacional de Colòmbia, l'any 2005.

Colome Nin, Gemma
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l’any 2001.
Doctora en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l’any 2008.

Córdoba Sánchez, Ana Isabel
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.
Llicenciada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2005.

Cortadellas Benitez, Maria Teresa
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l’any 1991.
Doctora en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l’any 1997.

Costa Sant'Anna, Segio Renato
Àrea de coneixement: Comercialització i Mercats.
Llicenciat en Economia per la Universitat Catòlica d'Administració i Economia (Brasil), l'any 1993.
Llicenciat en Dret per la Pontifícia Universitat Catòlica del Paraná (Brasil), l'any 1995.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2011.

Costas Castilla, Bernat
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2003.

Crespo Sogas, Patrícia 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.

Cuellar Carvajal, Walter 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Boliviana, l'any 1985.
Doctor en Economia Internacional i de Desenvolupament per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1999.

Cusco Puigdellivol, Roger
Àrea de coneixement: Economia Empresarial.
Graduat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.

Daoudi, Jalila
Àrea de coneixement: Estadística.
Doctora en Estadística per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2009.

De Castro Llorente, Manuel
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Enginyer tècnic en Imatge i so per La Salle Bonanova, l’any 1983.

De Torres Sanahuja, Maria Pilar
Àrea de coneixement: Economia Financera.
Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1978.

Domingo Pérez, Susana 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2001.

Duran-Sindreu Buxadé, Antoni 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Diplomat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1979. 
Principals línies d'investigació: la responsabilitat tributària dels administradors de societats.

Elvira Benito, Òscar 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Enikolopov, Ruben
Àrea de coneixement: Economia Política, Economia del Desenvolupament i Finances Corporatives. 
Llicenciat en Física per la Universitat Estatal de Moscou, l'any 2001.
Doctor en Economia per la Universitat de Harvard, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: political economy, economics of mass media, development economics, corporate finance.

Faner Aguiló, Joan 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: public economics, health economics.

Farran Porte, Eugènia 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.

Fernandez Boix, Alberto
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l’any 2006.

Ferran Boleda, Jordi
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, l’any 1995.
Doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2013.

Fornaro, Luca
Àrea de coneixement: Macroeconomia Internacional i Economia Monetària.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Torí, l'any 2005.
Doctor en Economia per la London School of Economics, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: international macroeconomics, monetary economics.

Freixanet Solervicens, Juan
Àrea de coneixement: Estratègia.
Llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses per ESADE, l'any 1997.
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2009.

Galicia Zamorano, Francisco
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1992.

Gallés Artigas, Joan 
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciat en Economia i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Gambús Sáiz, M. Luisa 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.

Gancia, Gino Alessandro
Àrea de coneixement: International Economics, Macroeconomics 
Llicenciat en Economia i Ciències Socials per la Universitat Bocconi, l'any 1996.
Doctor en Economia per la Universitat d'Estocolm, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: international trade, economic Growth, macroeconomics.

Garcés Bonet, Oriol
Àrea de coneixement: Producció i Logística.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.

Garcia Bassa, Gerbert
Àrea de coneixement: Introducció a l’Economia.
Graduat en Estudis Internacionals d’Economia i Empresa per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2013.

Garcia Fernandez, Carlos
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Graduat en Economia per la Universitat Nacional de Educación a Distancia, l’any 2014.

Garcia Giménez, Maria Pilar 
Àrea de coneixement: Comptabilitat. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.

Garcia Hernandez, Rosa 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.

Garolera Berrocal, Jordi
Àrea de coneixement: Comercialització i Mercats.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa, l'any 2004.

Garrido Camprubí, Agustín Ignacio
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.

Gil Alvarez, Maria Isabel
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciada en Administració i Direcció Empreses, l’any 2009.

Gironella Garcia, Eduard 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses, per la universitat Ramon Llull, l'any 2013.

Gonzalez Gomez, Alvaro Andres
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació Mercats.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Pontificia de Salamanca, l’any 1995.

Gonzalez-Montes Alvarez, Uriel
Àrea de coneixement: Economia d’Empresa.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d’Oviedo, l’any 1994.

Gonzalo Penela, Carlos
Àrea de coneixement: Producció i Logística.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 2000.
Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.

Goienetxea Abascal, Igor
Àrea de coneixement: Comercialització i Mercats.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Deusto, l'any 2000.

Grau Grau, Marc
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciat en Administració d’Empreses per la Esade Business School, l’any 2004.
Doctor en Política Social per la Universitat d’Edinburgh, l’any 2015.

Graupera Sarda, Andreu
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003.

Guerrero Gomez, Carlos Ivan
Àrea de coneixement: Estratègia.
Llicenciat en Actuaria per la Universitat de las Américas, l'any 2008.

Guerris Larruy, Manuel
Àrea de coneixement: Comerç i Producció i Logística.
Enginyer Industrial Superior per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1995.

Guiot Rocamora, Miquel
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l’any 1988.

Gusi Puig, Jordi
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l’any 1993.

Gutiérrez Domínguez, Francisco Javier
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Economia per l'Institut Tecnològic Autònom de Mèxic, l'any 1996.

Holgado Gómez, Silvia
Àrea de coneixement: Economia Financera.
Llicenciada en Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.

Ibañez Llop, Marcos
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de
Catalunya, l’any 1998.

LaFuente Botas, Cristina
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Enginyera de Telecomunicació per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, l’any 2008.

Llaguno Mercader, Eduard
Àrea de coneixement: Economia d’Empresa.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2013.

Lopez Dengra, Yolanda
Àrea de coneixement: Comercialització  i Investigació Mercats.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 1987.

Lopez Serra, Josep Maria 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.

Lucas Mas, Cristian Oliver
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l’any 2000.
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona, l’any, 2002.
Doctor en Dret  per la Universitat de Barcelona, l’any 2004.

Luis Bassa, Carolina
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Diplomada en Enginyeria de la Computació per la Universitat Simón Bolívar, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: marketing relacional, responsabilidad social corporativa, "Fuzzy Logic".

Luna Barasoain, José Manuel
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d'Educació a Distància, l'any 2000.

Madroñero Rido, Jordina
Àrea de coneixement: Economia d'Empresa.
Graduada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.

Marín Anglada, Francisco 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.

Marín Arandia, José Luis Martín 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Enginyer industrial i de sistemes per l'Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, l'any 1989.

Marti Aguasca, Laurentino José
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.

Martin, Alberto Miguel
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Economia per la Universitat Nacional de Cuyo, l’any 1996.
Doctor en Economiaper la Universitat de Columbia, l’any 2005.

Martínez Gamote, Gilbert
Àrea de coneixement: Investigació de Mercats.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.

Mas Casado, Salvador Vicente
Àrea de coneixement: Economia d’Empresa.
Llicenciat en Economia per la Universitat de València, l’any 1997.

Masferrer i Fons, Emili
Àrea de coneixement: Economia d’Empresa.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2007.

Masuet Segura, Jose
Àrea de coneixement: Recursos Humans.
LLicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l’any 1988.

Melon, Lela
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Ljubljana, l’any 2013.

Mir Bernal, Pedro Juan
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació Mercats.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Navarra, l’any 1997.
Doctor en Economia per la Universitat San Pablo CEU, l’any 2015.

Molas Salvat, Josep
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.  

Monfort Aguilar, Enric
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l’any 1986.
Doctor en Ciències Econòiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l’any 1997.

Naval Ardiaca, Cristina
Àrea de coneixement: Estrategia.
LLicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2008.

Ozturk, Tahir
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciat en Economia per la Universitat d'Istanbul Bilgi, l'any 2003.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: microeconomics, game theory, network economics.

Palumbo Fernandez, Helena
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació Mercats.
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona, l’any 2008.

Parrondo Tort, Luz
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciada en Economia per la Universitat d'Alacant, l'any 1996. 
Doctora en Economia, Finances i Empresa per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Pascual Argente, Natàlia
Àrea de coneixement: Economia de la Salut.
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Perramon Costa, Jordi 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Petrova, Maria
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Matemàtiques Aplicades per la Universitat Estatal de Moscou, l'any 2002.
Doctora en Economia Política i Governança per la Universitat de Harvard, l'any 2008.

Planas Miret, Iván 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.

Planiol Ribera, Miquel 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 2001.

Ponzetto, Giacomo Antonio Maria
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Torí, l'any 2002.
Doctor en Economia per la Universitat de Harvard, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: political economy, international trade, urban economics, applied microeconomics.

Porras Sanchez, Antonio
Àrea de coneixement: Comerç.
Enginyer Tècnic Mecànic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l’any 1998.

Puig Azagra, Ferran
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Enginyer Industrial Superior per la Universitat Politècnica de Catalunya, l’any 2008.

Rico Delgado, Inmaculada
Àrea de coneixement: Economia i Empresa, Microeconomia, Mercat de Treball i Econometria.
Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Huelva, l'any 2002.

Rivero Leiva, David
Àrea de coneixement: Economia Monetària i Economia Internacional.
Llicenciat en Economia per la Universitat de València, l'any 2008.

Roche Vallès, David
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: intel·ligència artificial i computació evolutiva.

Rojas Donada, Moisès 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2006.

Sabes Figuera, Ramon
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 1998.

Sagués Cuxart, Albert
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.

Sala Colom, Josep
Àrea de coneixement: Matemàtiques.Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona, l’any 2009.

Salmerón Rodríguez, Antonio 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.

Sama Cami, Ana
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2004.

Sánchez Rodríguez, Víctor 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1989.

Sanguinetti, Claudia
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Economia per la Universitat de la República (Uruguay), l’any 2001.

Sayrol Clols, José María
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.

Schonberg-Schwarz Letzen, Enrique Ariel 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Administració per la Universitat de Buenos Aires (Argentina), l'any 1996.

Seda Gombau, Gemma
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació Mercats.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona, l’any 2010.

Serra Marí, Juan 
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003.

Solé del Barrio, Anna
Àrea de coneixement: Història Econòmica.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 2004.

Solé Udina, Ernest
Area de coneixement: Comptabilitat i Finances. 
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2004.
Llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2011.

Stanev, Kaloyan Stanev
Àrea de coneixement: Història Econòmica.
Llicenciat en Història per la Universitat de Sofia (Bulgària), l'any 2004.
Doctor en Territori, Patrimoni i Cultura per la Universitat de Lleida, l'any 2011.

Suescun Perez, Yolanda 
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Girona, l'any 1997.

Taixés Ventosa, Xavier
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Duisburg-Essen, l'any 2008.

Tami, M. Clara Aurora 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Anàlisi Econòmica per la Universitat Catòlica de Santa María de Buenos Aires, l'any 1986.

Todeschini Pochettino, Federico Atilio
Àrea de coneixement: Econometria.
Llicenciat en Economia per la Universitat Nacional de Rosario, l’any 2002.
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2010.
Principals línies d'investigació: program and policy evaluation, microeconometrics, public economics and finance.

Torralbo Coromina, Noemí
Àrea de coneixement: Estrategia.
Llicenciada en Dret per la Universitat Abat Oliba, l’any 2011.
Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona l’any 2006.
Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona, l’any 2000.

Tubau Corominas, Joan 
Àrea de coneixement: Economia de l'Empresa.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.

Umlauft, Roland
Àrea de coneixement: Economia Financiera.
Llicenciat en Economia i Finances per la Universitat d'Amsterdam, l'any 2005.

Vazquez Sampere, Juan
Àrea de coneixement: Estrategia.
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Complutense, l’any 2014

Ventura Fontanet, Jaume
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Economia per la Universitat de Harvard, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: international economics, macroeconomics.

Viñals Rioja, Ana María 
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats. 
Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.

Viñas Vizcaino, Alberto
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat en Dret Públic i Privat per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.

Professors visitants

Baley Gaytan, Isaac
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Matemàticas per l’ITAM, l’any 2006.
Doctorat en Economia per la New York University, l’any 2015.
Principals línies d’investigació: macroeconomics, information, international, labor and devevelopment.

Banal Estañol, Albert
Àrea de coneixement: Econoimia Aplicada. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998. 
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003.

Principals línies d'investigació: corporate finance, industrial organization, competition and regulation, energy, mergers, R&D.

Bonfiglioli, Allessandra
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciada en Economia per la Universitat Comercial Luigi Bocconi, l'any 1999.
Doctora en Economia per la Universitat d'Estocolm, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: growth and income distribution, international trade, political economy, financial economics.

Brownlees, Christian Timothy
Àrea de coneixement: Finances. 
Llicenciat en Economia i Mètodes Quantitatius per la Universitat de Florència, l'any 2003.
Doctor en Estadística Aplicada per la Universitat de Florència, l'any 2007. 
Principals línies d'investigació: sèries temporals no lineals, previsions, computació estadística, finances quantitatives, econometria financera i informació financera d'alta freqüència.

Bustin, Gaelle Marie Noelle Sophie
Àrea de coneixement: Recursos Humans.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Lieja, l'any 2007.

Cervini, Maria
Àrea de coneixement: Econometria.
Llicenciada en Economia per la Universitat de la República, l’any 2001.
Doctora en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2009.

Cornelissen, Gert 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Catòlica de Lovaina, l'any 2001. 
Doctor en Màrqueting per la Universitat Catòlica de Lovaina, l'any 2007. 
Principals línies d'investigació: consumer behavior, persuasion, social marketing, judgment and decision making, behavioral economics, attitudes and behaviour.anc.

De Marti Beltran, Joan Francesc
Àrea de coneixement: Producció i Logística i Microeconomia.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: microeconomics, economics of social interactions.

Epure, Mircea
Àrea de coneixement: Management i Comptabilitat. 
Llicenciat en Business Administration per la Universitat d'Estudis Econòmics de Bucarest, l'any 2004.
Doctor en Business Economics and Administration per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: efficiency and productivity analysis, management accounting, strategic paths and strategic groups, entrepreneurship, regional development.

Frug, Alexander
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciat en Economia i Empresa per l’ Academic College of Tel Aviv Yaffo, l’any 2002.
Doctorat en Economia per la Tel Aviv University, l’any 2015. 
Principals línies d’investigació: information economics, game Theory and economic theory.

Galli, Maria
Àrea de coneixement: Consumer Behavior.
Llicenciada en Economia per la Universitat Torcuato di Tella, l'any 1998. 
Doctora en Management per INSEAD, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: automaticiy, associative learning & memory, emotion regulation.

Gomez Biscarri, Javier
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Economia i Administració d'Empreses per la Universitat de Deusto, l'any 1995.
Doctor en Business Economics per UCLA, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: emerging markets finance, estimation of cointegration systems, empirical estimation of financial pricing models.

Guaitoli, Danilo
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Economia i Ciències Socials per la Universitat de Bocconi, l’any 1987.
Doctorat en Economia per la Universitat de Chicago, l’any 1994.
Principals línies d’investigació: contract theory, game theory, financial markets, human capital, social capital and growth and political economy.

Gundín Castro, María Inés 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'any 1990. 
Doctora en Economia per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: economia internacional i comerç.

Hansen, Stephen Eliot 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Economia per la London School of Economics, l'any 2004. 
Doctor en Economia per la London School of Economics, l'any 2009. 
Principals línies d'investigació: organizational economics, contract theory, microeconomic theory.

Horowitz Gassol, Jeannine 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Biologia dels Recursos Naturals per la Universitat de Califòrnia a Berkeley, l'any 1978. 
Doctora en Genètica i Bioquímica per la Universitat d'East Anglia, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: knowledge management and knowledge mobilization, technology transfer, innovation management, entrepreneurship: its causes and effect on the economy, public policy directed towards promoting entrepreneurship, relationships between natural evolution theory and social, economic development.

Ipopolito, Filippo
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Siena (Itàlia), l'any 1998. 
Doctor en Finances per la Universitat d'Oxford (Regne Unit), l'any 2007.
Principals línies d'investigació: lines of credit as monitored liquidity insurance, corporate liquidity.

Le Mens, Gaël
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de París XI, l'any 2002. 
Doctor en Economia per la Universitat de Stanford, l'any 2009. 
Principals línies d'investigació: behavioral decision making, organizational learning, organization theory, strategy, decision analysis, research methods.

Martin Retortillo Naya, Miguel
Àrea de coneixement: Història Econòmica.
Doctor en Economia per la Universitat de Zaragoza, l’any 2015.

Maynou Pujolras, Laia
Àrea de coneixement: Econometria.
LLicenciada en Economia per la Universitat de Girona, l’any 2010.
Doctora en Dret, Economia i Empresa per la Univeristat de Girona, l’any 2013.
Principals línies d’investigació: health economics, applied economics and econometrics, policy evaluation, health technology assessment and european studies.

Pascali, Luigi
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
LLicenciat en Economia per la Bocconi University, l’any 2003.
Doctor en Economia pel Boston College, l’any 2010.
Principals línies d’investigació: development and growth, international trade and Macroeconomics.

Perrone, Helena 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciada en Economia per la Universitat Catòlica de Rio de Janeiro, l'any 1999. 
Doctora en Economia per la Toulouse School of Economics, l'any 2009. 
Principals línies d'investigació: empirical industrial organization, consumer behavior, applied macroeconomics, applied microeconomics.

Polo, Andrea
Àrea de coneixement: Economia Financera.
Graduat en Economia, Institucions i Finances per la Universitat de Roma III, l'any 2005.
Graduat en Mètodes Estadístics per a l'Anàlisi de Sistemes Econòmics per la Universitat de Roma III, l'any 2007.
Doctor en Economia Financera per la Universitat d'Oxford, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: corporate finance, corporate governance, banking.

Sala Martín, Xavier 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Filosofia per la Universitat de Harvard, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: creixement econòmic, teories de la població, economia regional i convergència a la unió.

Serrano Mejías, Carlos Javier
Àrea de coneixement: Economia d’Empresa.
Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barclona, l’any 1999.
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota, l’any 2006.
Principals línies d’investigació: industrial organization, economics of innovation and technological change and finance.

Shelegia, Sandro
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciat en Matemàtiques per la Tbilisi State University, l’any 2001.
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2009.
Principals línies d’investigació: industrial organization, game theory and political economy.

Sohl, Timo Sebastian
Àrea de coneixement: Strategic Management.
Llicenciat en Economia per la Universitat Ruprecht Karl de Heidelberg (Alemanya), l'any 2007.
Doctor en Management per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011. 
Principals línies d'investigació: corporate diversification, international business, business models, multiunit enterprises.

Tarozzi, Alessandro
Àrea de coneixement: Economia del Desenvolupament i Microeconometria.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Bolonya, l'any 1995. 
Doctor en Economia per la Universitat de Princeton, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: development economics.

Zwernik, Piotr Wiktor
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciat en Economia per la Warsaw School of Economics, l’any 2003.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Warsaw, l’any 2006.
Doctor en Estadística per la Universitat de Warwick, l’any 2011.
Principals línies d’investigació: graphical models with hidden data, algebraic statistics, applications of algebraic geometry and combinatorics in statistics, time series analysis, phylogenetic analysis, symbolic computations.

Professors emèrits

Bosch Domenech, Antoni
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1966.
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1975.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: economia experimental, mecanismes i institucions.

Hogarth, Robin 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Administració d'Empreses per la INSEAD, l'any 1968.
Doctor en Administració d'Empreses per la Universitat de Chicago, l'any 1972. 
Principals línies d'investigació: psicologia de l'empresa.

Mas Colell, Andreu
Àrea de coneixement: Microeconomia. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Valladolid, l’any 1966.
Doctor en Economia per la Universitat de Minesota, l’any 1972.
Principals línies d’investigació: microeconòmics, general equilibrium theory and
game theory.

Professors emèrit pla d’emeritatge

Calsamiglia Blancafort, Xavier
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, l’any 1969.
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota, l’any 1975.
Principals línies d’investigació: economia matemàtica, equilibri general, teoria de la descentralització, federalisme fiscal, economia pública.

Paradís Balaux, Jaume
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: aproximacions diofàntiques, història sobre la gènesi de l'àlgebra simbòlica i anàlisi de representació dels reals.

Investigadors

Investigadors ICREA

Apesteguía Garcés, José Javier 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pública de Navarra, l'any 1994. 
Doctor en Economia per la Universitat Pública de Navarra, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: decision and game theory, behavioral and experimental economics.

Eeckhout, Jan
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Enginyeria i Economia per la Universitat Catòlica de Lovaina, l'any 1992. 
Doctor en Economia per la London School of Economics, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: applied economics, labor market, unemployment, the determinants of compensation, inequality in cities.

Lugosi, Gabor
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Tècnica de Budapest, l’any 1987.
Doctor en Enginyeria Elèctrica per l’Academia de Ciències d’Hongria, l’any 1991.
Principals línies d'investigació: teoria d’aprenentatge automàtic, estructures aleatòries, estadística combinatòria, estadística no-paramètrica, teoria de la informació i desigualtats en probabilitat.

Nagel, Rosemarie 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciada en Economia per la Universitat de Passau, l'any 1985. 
Doctora en Economia per la Universitat de Bonn, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: economia experimental, teoria de jocs i organització industrial.

Papaspiliopoulos, Omiros 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Estadística per la Universitat d'Econòmiques d'Atenes, l'any 1999.
Doctor en Economia per la Universitat de Lancaster.
Principals línies d'investigació: Monte Carlo methods (theory and methodology), stochastic processes, stochastic modelling, probabilistic inference.

Peydró Alcalde, José Luis
Àrea de coneixement: Macroeconomia. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1997. 
Doctor en Economia per INSEAD, l'any 2005. 
Principals línies d'investigació: banca, crisis financeres, crèdit, macroeconomia i mercats de crèdit, política monetària, finances internacionals i polítiques públiques.

Reynal-Querol, Marta 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995. 
Doctora en Economia per la London School of Economics, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: the causes of civil wars, conflict resolution and the aftermath of conflict, rent seeking and ethnic polarization, aid effectiveness, the economics of institutions, development.

Rossi, Barbara
Àrea de coneixement: Macroeconomia, Econometria.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Bolonya, l'any 1995. 
Doctora en Economia per la Universitat de Bolonya, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: time series econometrics, applied international finance, macroeconomics.

Investigadors Ramón y Cajal

Ferrer Zarzuela, Rosa
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Dret i Economia per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 2003.
Doctora en Economia per la Universitat Vanderbilt, l'any 2009. 
Principals línies d'investigació: law and economics, industrial organization, microeconometrics, economics of crime, game theory.

Investigadors Juan de la Cierva

Fons Rosen, Christian
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Doctor en Economia per la London School of Economics (Regne Unit), l'any 2010. 
Principals línies d'investigació: economics of innovation, labour economics, microeconometrics, international economics, political economy.

León Ciliotta, Gianmarco
Àrea de coneixement: Economia Política, Economia del Desenvolupament, Economia de l'Educació i la Salut.
Llicenciat en Ciències Socials amb Menció en Economia per la Pontifícia Universitat Catòlica de Perú, l'any 2003.
Doctor en Agricultural and Resource Economics per la Universitat de Califòrnia a Berkeley, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: development economics, political economics.

Ajuda per a la formació postdoctoral

Al Sadoon Trujillo, Majid

Alaoui Soce, Larbi

Navarro Martínez, Daniel

Investigadors Marie Curie

Chondrakis, George
Àrea de coneixement: Estratègia.
Llicenciat en Finances per la Universitat d'Economia i Negocis d'Atenes, l'any 2004.
Doctor en Finances per la Universitat d'Oxford, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: technology and innovation strategy, mergers and acquisitions, intellectual property rights, theory of the firm.

Debortoli, Davide
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Economia per la Universitat Bocconi, l'any 2002.
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: Macroeconomic Theory, Monetary Policy, Fiscal Policy.

Di Giovanni, Julian
Àrea de coneixement: Economia Internacional i Macroeconomia.
Llicenciat en Economia i Finances per la Universitat McGill, l'any 1998.
Doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia a Berkeley, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: International Macroeconomics, International Trade.

Garcia Santana, Manuel Jose
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Economia  per la Univesitat de Salamanca, l’any 2007.
Doctor en Economia per CEMFI, l’any 2012.

Markakis, Michail
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Enginyer Informàtic per la National Technical University of Athens, l'any 2005.
Doctor en Informàtica i Enginyeria Elèctrica pel Massachusetts Institute of Technology, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: modeling, analysis and optimization of stochastic systems, and their applications to operations research and management.

Mesters, Geert
Àrea de coneixement: Econometria.
Llicenciat en Econometria i Investigació Operativa per la VU Universitat d'Amsterdam, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: econometrics, criminology.

Michel, Christian Felix 
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciat en   Economia per la Universitat de Bonn, l'any 2007.
Doctor en Economia i Ciències Socials per la Universitat de Mannheim, l'any 2013. 
Principals línies d'investigació:  empirical industrial organization, behavioural economics, organizational economics, antitrust economics.  

Sayag, Rei
Àrea de coneixement: Microeconomia i Economia d'Empresa.
Llicenciat en Economia i Empresa per la Universitat de Amsterdam, l'any 2008.
Doctor en Economia per l’Erasmus School of Economics and Tinbergen Institute, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: organizational economics, experimental economics, behavioral economics, political economy. 

Tur-Prats, Ana 
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: applied microeconomics, culture and institutions, gender economics, economic history, health economics, economics.

Investigadors de projectes

Alacevich, Caterina
Àrea de coneixement: Economia del Desenvolupament i Microeconometria.
Llicenciada en Economia per la Roma Tre University, l’any 2008.
Doctora en Economia per la Catholic University of Milan, l’any 2016.

Amberger, Korie Ray
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciada en Economia per la East Carolina University, l’any 2009.
Doctora en Economia per la Ohio State University,  l’any 2015.

Manganelli, Anton Giulio
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenicat en Economia per la Università degli Studi di Padova, l’any 2006.
Doctor en Economia per La Universitat Bocconi de Milà, l’any 2013.
Principals línies d'investigació: organització industrial, política de la competencia i practiques anticompetitives en el sector farmaceutic.

Pellise Urquiza, Laura
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona, l’any 1988.
Doctora en Economía per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 1996.

Vall Castello, Judit
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Doctora en Economia per la Universitat de Maastricht, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: labor economics, health economics, public policy, policy evaluation methods. 

Investigadors Beatriu de Pinós

Quoidbach, Jordi
Àrea de coneixement: Recursos Humans.
Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Lieja, l'any 2007.
Doctor en Psicologia per la Universitat de Lieja, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: psicologia social, presa de decisions, direcció d'empresa, comportament del consumidor, felicitat i regulació de les emocions.

Personal investigador predoctoral en formació

Albert, Christoph Friedemann    

Ameri, Mehregan

Antelo Muñiz, Fatima

Belles Obrero, Cristina Adelaida

Caracciolo, Giacomo

Chan, Jenny

Costa Ramon, Ana Maria

Fernandez Bazan, Fernando Javier

Fernandez Cabrera, Gustavo

Ganics, Gergely Akos

Garvin, Nicholas James

Gavalyugova, Dimitria

Ge, Erqi

Geng, Yining

Giraud, Esteve Gaelle

Guasch Mercade, Martí

Gudmundsson, Gudmundur Stefan

Gulsen, Eda

Hafner, Flavio Andreas

Hans, Christina

Hernandez Pizarro, Helena Maria

Kanngiesser, Derrick

Khametshin, Dmitry

Konovalova, Elizaveta

Lerche, Adrian

Li, Qiang

Li, Zhao

Liu, Shangyu 

Manaev, Vladimir

Mauersberger, Felix

Mdaghri Alaoui, Mehdi

Milan Sole, Pau

Morron Salmeron,  Adria

Odendahl, Florens

Ou, Shengliang

Pandolfi , Lorenzo

Potlogea, Andrei Victor

Pozo sanchez,  Jorge Antonio

Rodriguez Gonzalez, Ana

Rojas Zea, Youel

Sanchez Moscona, Daniel

Santamaria Monturiol, Marta Almudena

Soto, Paul Eduardo

Stoerk, Thomas Alexander

Stojic, Hrvoje

Sun, Yucheng

Tang, Haozhou

Tekin, Müge

Tikhonenko, Dmitri

Wei, Jianxing

Williams, Tomas

Willis, Sebastien Matthew

Woiczyk, Thomas Karl Alfred

Yang, Guohao

Zhang, Donghai

Ziegenbein, Alexander

Assistent de docència-UPF

Agnihotri, Rishabh

Blanco Fernandez, Hector

Brest, Caterina Noel

Diz Pflugfelder, Sebastian Marcelo

Djourelova, Milena Nikolaeva

Ellingsen,  Sebastian Thomas Kristian

Evans, Christopher Michael

Gao, Yuqi

Giarda Ugalde, Mario Francesco

Gisbert Rodriguez, Josep

Gutierrez Daza, Angelo

Hosseini, Rahil

Imbet Jimenez, Juan Felipe

Kantorovitch, Ilja

Liaudinskas, Karolis

Mico Millan, Isabel

Morescalchi, Federico

Puig Pomes, David

Raya Munte, Albert

Schoell, Nikolas Bahati

Sesso Gay, Matheus

Torrecillas Jodar, Juan

Wang, Xinghua

Wang, Yiru

Werner, Konstantin

Williams, Tomas

Wong, Ming Yu

Xavier, Ines Martins

Yamamoto, Shohei

Zhou, Lang

Zincenko, Marcelo

Personal investigador en formació Marie Curie

Gars, Jared Evan

Kleine Rueschkamp, Lukas Johannes

Tanovic, Zlata