Xarxa de comunicacions de la UPF

Durant el curs acadèmic 2015-2016 s'ha millorat i s'ha ampliat la cobertura de la xarxa sense fils del campus del Poblenou, del Campus Universitari Mar i de l'edifici del Dipòsit de les Aigües del campus de la Ciutadella.

Aquesta actuació ha suposat el muntatge de 60 nous punts d’accés, la renovació de 40 per d'altres de major capacitat i la reubicació de més de 30 punts.

Aquest fet ha permès que el nombre d’usuaris connectats simultàniament hagi arribat fins als 6.220 i que en un dia hagin fet servir Wi-Fi 12.000 usuaris diferents.

Durant el curs 2015-2016 també s'han renovat i s'han actualitzat els 8 encaminadors troncals que gestionen la xarxa de la UPF. Aquesta millora ha permès:

  • Ampliar la capacitat de routing a 2 Tbps (terabits per segon).
  • Reduir la latència a un terç de l'anterior.
  • Implementar enllaços de 20 Gbps (gigabits per segons) entre alguns dels equips.
  • Simplificar la gestió de la xarxa de comunicacions de la Universitat.

Podeu consultar el diagrama de la xarxa a l'enllaç següent: