Serveis Web

S'ha continuat treballant en la introducció intensiva del nou gestor de continguts que permet la visualització adaptativa des de qualsevol dispositiu (PC, tauletes o mòbils) i la modernització de la presentació de recursos i serveis de la web de la UPF. Actualment, ja hi ha 500 pàgines web UPF en aquest nou entorn i per al proper curs s’espera publicar-hi una renovada i millorada web institucional.

En la línia d’adaptar-nos a les necessitats dels usuaris, es continuen fent formacions personalitzades i s’ha publicat una nova pàgina web del servei que inclou tots els manuals necessaris per mantenir i actualitzar les pàgines web per part dels qui en són responsables i que també inclou recomanacions sobre com escriure per a la web tenint en compte el públic a qui ens adrecem, l’arquitectura de la informació, etc.