Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)

Carnet d'estudiant amb certificat digital

Aquest 2015-2016 és el cinquè curs acadèmic en el qual es lliuren els carnets UPF amb certificat digital. Aquest any la campanya ha presentat dues novetats destacables:

Nova plataforma de certificació l’Administració Oberta de Catalunya (AOC)

La Universitat Pompeu Fabra ha estat l’encarregada de fer la prova pilot amb la nova plataforma de certificació de l’Administració Oberta de Catalunya. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada per l’empresa Firma Professional i ha permès agilitzar el procés de generació i de revocació reduint el temps gairebé a la meitat respecte a l’anterior plataforma.

Nou connector UPF per fer les precertificacions

La nova plataforma ha obligat a la Unitat de Gestió d’Identitats i Projectes a crear un nou connector que permeti l’intercanvi de dades per validar i confirmar els usuaris de la Universitat amb l’AOC. 

Amb l'experiència dels últims cursos, i tenint en compte aquestes dues novetats, es va dissenyar una campanya (des del 14 de setembre fins al 30 d'octubre del 2015) per fer el màxim de carnets i d'emissions de certificats digitals en el mínim temps possible i de manera que l'usuari hagués d'anar una sola vegada al punt de lliurament.
 

Usuaris atesos pel Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE):