Programació, verificació i reverificació de titulacions de màster universitari

Pel que fa als màsters universitaris de centres propis de la UPF, el curs 2015-2016 s’han implantat tres titulacions, un màster nou  -màster universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat/International Studies on Media, Power and Diference-, i tres propostes de reverificacions -màster universitari en Tecnologies del So i de la Música/Sound and Music Computing; màster universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica, i màster universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius/Master On Intelligent Interactive Systems.

Cal destacar l’elaboració i el procés de verificació favorable del primer màster en modalitat en línia d’un centre propi de la UPF, el màster universitari en Recerca en Història de la Comunicació del Departament de Comunicació. Així mateix també s’ha elaborat la memòria dels nous màsters interuniversitaris en Comunicacions Mòbils/Wireless Communications (UPF/UPC) i el màster universitari en Medicina Xinesa (UB, UAB, UPF).

Pel que fa als màsters universitaris impartits pels centres adscrits, cal destacar la implantació de dues noves titulacions: el màster universitari en Economia de la Salut i del Medicament (Barcelona School of Management) i el màster universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació (ELISAVA).

L’elaboració de la memòria de verificació del màster universitari en Govern i Gestió Pública a l’Amèrica Llatina (Barcelona School of Management), el màster universitari en Desenvolupament Internacional (IBEI-UPF/UAB/UB) i el màster universitari en Direcció i Planificació del Turisme (UIB/ESCSE-Tecnocampus).

Titulacions de màster universitari implantades el curs 2015-2016

 • Màster universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat/International Studies on Media, Power and Diference
 • Màster universitari en Tecnologies del So i de la Música/Sound and Music Computing
 • Màster universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica
 • Màster universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius/Master On Intelligent Interactive Systems

Titulacions de màster gestionades durant el curs 2015-2016 per implantar-se al curs 2016-2017:

 • Màster universitari en Recerca en Història de la Comunicació (en línia)
 • Màster universitari en Dret Europeu i Global/European and Golbal Law
 • Màster universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional/Computational Biomedical Engineering
 • Màster universitari en Govern i Gestió Pública a l’Amèrica Llatina (IDEC/EES)
 • Màster universitari en Comunicacions Mòbils/Wireless Communications (UPF/UPC)
 • Màster universitari en Desenvolupament Internacional (IBEI-UPF/UAB/UB)
 • Màster universitari en Medicina Xinesa (UB, UAB, UPF)