Principals donacions i cessions bibliogràfiques

Al llarg del curs van continuar les donacions i les cessions de fons bibliogràfic i documental. Cal destacar-ne les següents, ordenades cronològicament:

IBEI
Cessió feta el juny del 2015 del fons bibliogràfic de l’IBEI (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals), format per uns 1.500 exemplars, que versen sobre ciència política, seguretat i relacions internacionals.

Christian Frisch
Donació feta el juliol del 2015 per la seva vídua, Carme Colominas, professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, d'una col·lecció d'uns 900 llibres aproximadament, sobre literatura, filosofia, assaig i història alemanyes.

Jordi Jané i Guasch
Donació, el gener del 2016, d’uns 150 exemplars de monografies sobre ciència política i parlamentarisme.

Raimon Griñó i Damians
Donació, feta el febrer del 2016 per la seva vídua, Anna Casellas, d’una col·lecció de més de 600 exemplars sobre cultura, història i filologia relatives principalment a la Xina i, en menys proporció, també a Mongòlia, el Tibet i el Japó.

Gianni Vattimo
Cessió feta el juny del 2016 de l’arxiu personal del prestigiós filòsof torinès, format per diferents materials, principalment manuscrits i en alguns casos inèdits o de caràcter personal.