Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)

Per acord de Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 s’ha creat el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), amb la missió de definir i d'actualitzar el model educatiu integral de la UPF, dotant-lo de personalitat i singularitzant-lo per mitjà de l’impuls de la innovació de la docència, amb la voluntat de promoure la transformació dels processos de docència-aprenentatge i la incorporació de les eines, recursos i tendències que han de suposar una optimització pedagògica.

El CLIK vol contribuir a la transformació del model d’aprenentatge i aportar valor  en:

  • Desenvolupament de plans de formació del professorat.
  • Innovació tecnològica i pedagògica, impulsant les noves tendències en educació superior.
  • Promoció d’un aprenentatge significatiu.
  • Establiment de lligams entre l’activitat docent i la recerca, amb la finalitat d’assolir un aprenentatge en profunditat.
  • Impulsar línies de recerca en pedagogia aplicada en els diferents àmbits de coneixement de la UPF.
  • Contribuir amb resultats d’investigació en el desenvolupament de projectes docents.
  • Transferir a la societat coneixements i habilitats apreses a la Universitat.
  • Contribuir al desplegament del Pla d’Acció pel Multilingüisme promovent l’ús i la interacció entre diverses llengües.