Formació d'usuaris en competències digitals

Durant el curs 2015-2016 s'ha treballat en l’adaptació dels continguts de la formació en CI2 impartides des del 2008 en els estudis de grau i de postgrau de la UPF a la formació centrada en les competències digitals (DIGCOMP). El DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa recull la recomanació de la Unió Europea del 2006 sobre les vuit competències clau, entre aquestes les competències digitals, que ha de tenir un ciutadà europeu per adaptar-se a la societat del coneixement i per mantenir l’aprenentatge permanent. Les principals àrees d’aquesta competència van des de la informació, la comunicació i la creació de continguts fins a la seguretat i la resolució de problemes.

En el sistema universitari espanyol i en el context de la CRUE, REBIUN també impulsa aquesta adaptació per a totes les universitats espanyoles. Concretament, el mes de juny van tenir lloc a la UPF les XIV Jornadas CRAI, que portaven per títol "Taller de elaboración de un MOOC sobre competencias digitales", que van ajudar a amplificar-ne la difusió.