apartament 
àtic 
avinguda 
baixada 
baixos 
barranc 
barri 
barriada 
cantonada 
carrer 
carreró 
carretera 
cinturó 
comarca 
districte 
drecera 
dret/a 
entresòl 
escales 
esquerre/a 
habitació 
número 
passadís 
passatge 
passeig 
plaça 
placeta 
planta 
població 
porta 
principal 
província 
pujada 
rambla 
riera 
ronda 
sense número 
sobreàtic 
travessera 
travessia 
viaducte

 

apmt.
àt.
av.
bda.
bxs.
bnc.
b.
b.
cant.
c/ / c. 
cró.
ctra.
cint.
com.
distr.
drec.
dr.
entl.
esc.
esq.
hab.
núm.
pdís.
ptge.
pg.
pl.
pcta.
pl.
pobl.
pta.
pral.
prov.
pda.
rbla.
ra.
rda.
s/n
s/àt
trav.
trv.
viad.