En la mesura en què els valors percentuals tenen la seva raó de ser en la comparació de dades i en l'anàlisi estadística, els tants per cent i els tants per mil s'escriuen generalment amb xifres, seguits (sense cap espai de separació) del símbol corresponent (% i ‰, respectivament). 

el 5% dels estudiants de Dret; només el 14% de les persones consultades; el 80% dels barcelonins; el 65% dels socis n'és partidari, i prop del 25%, totalment contrari

Són, però, una excepció que cal escriure íntegrament amb lletres aquells valors que, tot i expressar-se en forma de percentatge, són expressions numèriques pròpies del llenguatge corrent que no s'utilitzen amb valor estadístic comparatiu, sinó com a sinònim d'expressions com ara la meitat, a mitges, la totalitat o totalment

jo hi crec en un cinquanta per cent [a mitges]; hi estic d'acord al cent per cent [totalment]; en alguns països aquesta malaltia afecta pràcticament el cinquanta per cent [la meitat] de la població.

Convé remarcar, finalment, que les úniques formes correctes d'expressar els tants per cent o els tants per mil són les següents: 

  • la xifra i el símbol (5%; 23%; 4‰); 
  • el valor (amb xifres), la preposició per i 100 o 1.000, amb xifres (el 5 per 100; el 4 per 1.000); 
  • el valor (amb lletres) i per cent o per mil (el cinquanta per cent; el cent per cent; el dos per mil).