Les quantitats de quatre xifres o més que representen magnituds han de dur obligatòriament un punt de separació entre els milers i les centenes. 

250.000.000 d'euros; 1.300 assistents; 5.300.000 habitants; 12.000 metres quadrats; 2.000 anys

En canvi, les quantitats que representen números dins una sèrie —com per exemple els anys, els codis postals, els dècims de loteria, els números de pàgina d'una obra o els números amb què es designen lleis o decrets— no han de dur punt ni espai de separació entre els milers i les centenes. 

l'any 2000; el codi postal 17000; el Decret 1432/1983; el número de loteria 43221; la pàgina 1214