A final de línia no es poden separar: 

a) els números que formen una mateixa xifra (5,4%, i no pas 5,/4%50.000, i no pas 50./000254 20 95, i no pas 254/20 95); 
b) una xifra i l'abreviatura o el símbol que l'acompanya (120 km, i no pas 120/km1.500 $, i no pas 1.500/$); 
c) un nom i la xifra romana que l'acompanya (Frederic III, i no pas Frederic/IIIV Congrés de Medicina, i no pas V/Congrés de Medicina); 
d) els intervals numèrics units per un guionet (1996-97, i no pas 1996-/97pàgines 130-138, i no pas pàgines 130-/138).