En aquest capítol es tracten diverses qüestions relatives al model general de llengua que cal utilitzar, que ha de ser neutre, clar i respectuós.