Dins un text, quan es fa referència a una sèrie o a un interval contingut entre dos números, les xifres corresponents s'han d'escriure senceres. 

hi van assistir entre 30.000 i 35.000 persones [i no pas "entre 30 i 35.000 persones"]; tot plegat et pot costar entre 10.000 i 12.000 ptes. [i no pas "entre 10 i 12.000 ptes."]

Amb tot, en l'escriptura sintètica pròpia de referències i citacions bibliogràfiques, quadres i d'altres, és possible abreujar el segon número si es considera necessari, tot i que és preferible escriure'ls tots dos sencers. 

pàgines 235-257 [o bé pàgines 235-57]; articles 114-129 [o bé articles 114-29]