Els elements numerals que apareixen en fets, esdeveniments o designacions de caràcter històric s'escriuen preferentment amb lletres, tot i que en alguns casos també es poden escriure amb números romans. 

la Segona República; el Tercer Reich; la Quarta Internacional; la Primera Guerra Mundial; la guerra dels Sis Dies; el Consell dels Trenta; el Consell de Cent; la guerra dels Cent Anys 

Però: el concili Vaticà II