Celebracions de caràcter social, polític i religiós

S'escriuen amb majúscula inicial totes les paraules —excepte articles, preposicions i conjuncions— que formen el nom de tota mena de celebracions de caràcter social, polític o religiós. 

Cap d'Any; Sant Joan; Sant Jordi; l'Any Internacional per la Tolerància; la Setmana per la Pau; el Dia Mundial del Medi Ambient; la Setmana Santa; Divendres Sant; Tots Sants; la Immaculada Concepció; la Quaresma

Dies de la setmana

Els dies de la setmana s'escriuen amb minúscules, excepte quan formen part del nom d'una festivitat o d'un fet històric, en què s'escriuen amb majúscula inicial. 

vindré dimecres; ens trobarem el primer diumenge de cada mes 

Però: Dilluns de Pasqua; Dijous Sant; Divendres Sant

Mesos i estacions de l'any

Els mesos i les estacions de l'any s'escriuen amb minúscules, excepte quan formen part del nom d'una festivitat o d'un fet històric, en què s'escriuen amb majúscula inicial. 

vindrà a l'octubre; pel maig cada dia un raig; a la primavera plou força 

Però: els Fets d'Octubre; la Primavera de Praga; el Maig del 68

Períodes històrics i unitats geocronològiques

S'escriuen amb minúscules totes les paraules —excepte els noms propis— que formen els noms genèrics de períodes històrics i d'unitats geocronològiques (edats, èpoques, períodes, eres i eons). 

l'edat antiga; l'edat mitjana; l'edat de pedra; l'era cristiana; l'era de Dioclecià; la prehistòria; el paleolític; el neolític; el triàsic; el plistocè; el quaternari; el juràssic

Segles

Els números romans amb què es designen els segles s'escriuen amb versaletes. En cas, però, que no sigui possible utilitzar versaletes, es poden utilitzar majúscules. 

el segle XX; els segles IV i V abans de Crist