Com a norma general, les quantitats aproximades i els números col·lectius s'escriuen amb lletres. 

una persona d'uns trenta-cinc anys; més de vint-i-cinc minuts d'espera; prop de sis-cents mil espectadors; gairebé un quinze per cent; una desena d'entitats; un centenar de membres; una dotzena d'inscrits