A principi de frase i després de punt cal escriure amb lletres les quantitats que normalment s'escriurien amb xifres, o bé recórrer a l'expressió un total de o invertir els elements de la frase per tal que les xifres no quedin en posició inicial. D'acord amb això, una frase com ara 35 estudiants van aprovar l'assignatura s'hauria de convertir en alguna de les frases alternatives següents: Un total de 35 estudiants va/van aprovar l'assignatura; Trenta-cinc estudiants van aprovar l'assignatura, o bé Van aprovar l'assignatura 35 estudiants