Monografies (publicacions no periòdiques)

Es consideren monografies les publicacions no periòdiques —és a dir, que es completen en un sol volum o en un nombre limitat de volums— en qualsevol tipus de suport: llibres, materials impresos diversos, fotografies i diapositives, obres pictòriques i escultòriques, enregistraments sonors, produccions audiovisuals i informàtiques, programes de ràdio i de televisió i publicacions electròniques accessibles a través de les xarxes de transferència d'informació, com per exemple Internet. 

Si bé l'esquema de les referències bibliogràfiques de les monografies és bàsicament el mateix per als diversos tipus de documents, hi ha alguna especificitat pròpia de cadascun d'ells que convé tenir en compte. En els apartats següents s'inclou la llista dels elements, tant obligatoris com opcionals (en aquest darrer cas escrits entre parèntesis), que intervenen en cada tipus de referència, així com tres exemples per a cadascun d'ells.

 

Enregistraments sonors (cassets, discos, discos compactes)

 • Autoria o responsabilitat principal 
 • Títol 
 • (Responsabilitat secundària) 
 • (Descripció física) 
 • Peu editorial: lloc de publicació, editor i any 
 • (Col·lecció) 
 • Informacions addicionals: tipus de document 

MIDNIGHT OIL. Diesel and Dust. Nova York: Columbia Records, 1987. [Elapé]. 

PENYA, Tomeu. Una aclucada d'ull. Produït i arranjat per G. Mesquida. 90 min. Palma de Mallorca: Blau, 1994. [Disc compacte]. 

STING. Fields of Gold. The Best of Sting 1984-1994. Hollywood: A & M Records, 1994. [Disponible en casset, elapé i disc compacte].

 

Fotografies i diapositives

 • Autoria o responsabilitat principal 
 • Títol 
 • (Responsabilitat secundària) 
 • (Descripció física) 
 • Peu editorial: lloc de realització o de publicació (si es coneix), editor (si és el cas) i any 
 • (Col·lecció) 
 • Informacions addicionals: tipus de document 

ALAMANY, Oriol. Els Encantats. Parc Nacional d'Aigüestortes i de Sant Maurici. 60 x 80 cm. Barcelona: Arctos, 1994. [Fotografia]. 

CATALÀ-ROCA, Francesc. Ombres. 1983. [Fotografia].

CENTELLES, A. Barcelona després de les eleccions de febrer de 1936. Barcelona, 1936. [Fotografia].

 

Llibres

 • Autoria o responsabilitat principal 
 • Títol 
 • (Responsabilitat secundària) 
 • Edició i reimpressió 
 • (Descripció física) 
 • Peu editorial: lloc de publicació, editor i any 
 • (Localització en el document de la part a què es remet) 
 • (Col·lecció) 
 • (Informacions addicionals) 
 • (Número normalitzat) 

AJUNTAMENT D'ALCOI. GABINET MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. II Jornades de Sociolingüística. L'ús social i el futur de la llengua. Alcoi: Ajuntament d'Alcoi, 1993. 

FERNÁNDEZ, J. Una família catalana medieval. Els Bell-lloc de Girona 1267-1533. Pròleg d'A. Riera. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat/Ajuntament de Girona, 1995. (Biblioteca Abat Oliba, 161). 

MARTINET, A. V.; THOMPSON, A. J. A Practical English Grammar. 4a. ed. 12a. reimpr. Londres: Oxford University Press, 1992.

 

Materials impressos diversos (cartells, desplegables, díptics i tríptics, fullets, mapes, partitures)

 • Autoria o responsabilitat principal (excepte si coincideixen exactament autor i editor) 
 • Títol 
 • (Responsabilitat secundària) 
 • (Descripció física) 
 • Peu editorial: lloc de publicació, editor i any 
 • (Localització en el document de la part a què es remet) 
 • (Col·lecció) 
 • Informacions addicionals: tipus de document 

II Trobada de Serveis Lingüístics. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística/Universitat Politècnica de Catalunya, 1994. [Tríptic]. 

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA; RANDONNÉES PYRÉNÉENNES. Puigmal-Costabona. Núria, Carançà, volcans de la Garrotxa. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Institut Cartogràfic de Catalunya/Rando Éditions, 1995. (Pirineus, 20). [Mapa a escala 1:50.000]. 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA. Coneixes les activitats de l'Aula de Cultura?. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Aula de Cultura, 1995. [Cartell].

 

Obres pictòriques i escultòriques

 • Autoria o responsabilitat principal 
 • Títol 
 • (Responsabilitat secundària) 
 • (Descripció física) 
 • Peu editorial: lloc de realització (si es coneix) i any 
 • (Col·lecció) 
 • Informacions addicionals: tipus de document 

DALÍ, Salvador. Persistència de la memòria. (Rellotges tous). 1931. [Pintura]. [Museu d'Art Modern de Nova York]. 

LLIMONA, J. Mare de Déu del Roser. 1892. [Escultura]. 

PICASSO, Pablo. Dones corrent per la platja. 1922. [Pintura].

 

Produccions audivisuals i informàtiques

 • Autoria o responsabilitat principal 
 • Títol 
 • (Responsabilitat secundària) 
 • Edició o versió 
 • (Descripció física) 
 • Peu editorial: lloc de publicació (si es coneix), editor i any 
 • (Col·lecció) 
 • Informacions addicionals: tipus de document 

ALLEN, Woody (dir.). Bales sobre Broadway. 90 min. Produïda per Helen Robin. Sweetland Films, 1994. [Pel·lícula cinematogràfica]. 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA. Conèixer bé per triar millor. Barcelona: GEMA O. D., 1995. [CD-ROM]. 

WYLER, William (dir.). Murmuris (The Children's Hour). Guió de John Michael, segons l'obra teatral de Lillian Hellman. 105 min, blanc i negre. United Artists, 1961. [Pel·lícula cinematogràfica].

 

Programes de ràdio i de televisió

 • Autoria o responsabilitat principal (si es coneix) 
 • Títol 
 • (Responsabilitat secundària) 
 • (Descripció física) 
 • Peu editorial: entitat emissora i data d'emissió 
 • (Informacions addicionals) 

BASSAS, Antoni (dir.). El matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, 25 de maig de 1995. 

Més enllà del 2000. Canal 33, 15 de febrer de 1996. [Dual Nicam]. 

Telenotícies migdia. TV3, 23 d'abril de 1996.

 

Publicacions electròniques

 • Autoria o responsabilitat principal 
 • Títol 
 • (Responsabilitat secundària) 
 • Edició o versió 
 • (Descripció física) 
 • Peu editorial: protocol i adreça, camí i data completa del missatge o de la consulta 
 • (Localització en el document de la part a què es remet) 
 • (Col·lecció) 
 • (Informacions addicionals) 

BRUCKMAN, A. Approaches to Managing Deviant Behavior in Virtual Communities. ftp://media.mit.edu: pub/asb/papers/deviance-chi94, 4 de desembre de 1994. 

LIMB, P. Relationships between Labour & African Nationalist/Liberation Movements in Southern Africa. http://neal.ctstateu.edu/history/world_history/archives/limb-l.html, maig de 1992. 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA. Servei d'Autoformació en Llengua Catalana. http://halley.upf.es/gl/SALC.htm, octubre de 1996.

 

Parts d'una monografia

Les referències bibliogràfiques de les parts d'una monografia inclouen les dades relatives a la part o contribució, d'una banda, i les dades relatives a la monografia de la qual formen part, de l'altra. Quan l'autoria o responsabilitat principal de l'una i de l'altra recau sobre la mateixa persona o institució, la part corresponent a la monografia s'introdueix directament pel títol, a continuació de les dades corresponents a la part o contribució: 

COROMINES, J. "Sobre l'elocució catalana en el teatre i en la recitació". Lleures i converses d'un filòleg. 4a. ed. Barcelona: Club Editor, 1989. Pàg. 94-105.

En canvi, quan la contribució i la monografia són d'autors diferents, les dades corresponents a la monografia s'introdueixen per l'autor o responsable principal, precedit de la preposició a (amb majúscula) seguida de dos punts (A:): 

BIBILONI, G. "La situació del català a les illes Balears". A: VALLVERDÚ, F. i d'altres. Processos de normalització lingüística: l'extensió de l'ús social i la normativització. Barcelona: Columna, 1991. Pàg. 139-156.

Tot seguit presentem l'esquema que cal seguir en aquest tipus de referències bibliogràfiques —en el qual els elements opcionals figuren entre parèntesis— i diversos exemples: 

Pel que fa a la part o contribució 

 • Autoria o responsabilitat principal 
 • Títol 
 • (Responsabilitat secundària) 
 • (Descripció física) 


Pel que fa a la monografia 

 • Autoria o responsabilitat principal, introduïda per l'element d'enllaç A: (només si és diferent de l'autoria o responsabilitat principal de la part o contribució) 
 • Títol 
 • (Responsabilitat secundària) 
 • Edició i reimpressió 
 • (Descripció física) 
 • Peu editorial 
 • (Localització en la monografia de la part o contribució) 
 • (Col·lecció) 
 • Informacions addicionals: tipus de document (excepte per als llibres, els programes de ràdio i de televisió i les publicacions electròniques) 
 • (Número normalitzat) 

FARERI, P. "L'istituzione di nuove linee intercomunali". A: DENTE, B. (ed.). I processi decisionali nelle aziende municipalizzate di trasporto. Milà: Giuffré, 1987. Pàg. 39-140. 

LEMAY, Laura. "Begin with the basics". Teach Yourself Web Publishing with HTML in a Week. http://www.lne.com/web/books/html, febrer de 1996. 

TORRAS I RIBÉ, J. M. "L'Anoia, una demarcació històrica problemàtica". La comarca de l'Anoia a finals del segle XVIII. Els "qüestionaris" de Francisco de Zamora. Pròleg d'Ernest Lluch. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat/Consell Comarcal de l'Anoia/Ajuntament d'Igualada, 1993. Pàg. 87-100. (Biblioteca Abat Oliba, 122). 

TOUTAIN, F. "El valor de les paraules". A: GRUP D'ESTUDIS CATALANS. El barco fantasma (1982-1992). Barcelona: Llibres de l'Índex, 1992. 

U2. "I still haven't found what I'm looking for". 5 min 33 s. Rattle and Hum. Produït per J. Iovinne. Nova York: Island Records, 1988. [Elapé].

 

Publicacions en sèrie (publicacions periòdiques)

Són publicacions en sèrie aquells documents, impresos o no, que s'editen durant un període indefinit d'entrada en números o volums successius, que normalment s'encadenen numèricament o cronològicament. A diferència de les referències de monografies, que s'introdueixen per l'autor o responsable principal, les referències corresponents a publicacions en sèrie s'inicien pel nom o títol del document. 

Si bé l'esquema de les referències bibliogràfiques de les publicacions en sèrie és bàsicament el mateix per als diversos tipus de documents, hi ha alguna especificitat pròpia de cadascun d'ells que convé tenir en compte. En els apartats següents s'inclou la llista dels elements, tant obligatoris com opcionals (en aquest darrer cas escrits entre parèntesis), que intervenen en cada tipus de referència, així com tres exemples per a cadascun d'ells. 

 

Diaris i revistes

 • Nom o títol 
 • Número de sèrie (excepte per als diaris i setmanaris) 
 • (Descripció física) 
 • Peu editorial: lloc de publicació, editor (excepte per als diaris i setmanaris), període i any 
 • (Localització en el document de la part a què es remet) 
 • (Informacions addicionals) 
 • (Número normalitzat) 

El Punt. Girona, 27 de juliol de 1995. 

Estudis Baleàrics, 49. Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Baleàrics, maig-setembre de 1994. [Monogràfic sobre dret, cultura i societat]. 

Journal of Social History, 29, 2. Pittsburg (Pennsilvània): Carnegie Mellon University Press, hivern de 1995.

 

Produccions audiovisuals i informàtiques

 • Nom o títol 
 • Número de sèrie 
 • (Descripció física) 
 • Peu editorial: lloc de publicació, editor, període i any 
 • (Localització en el document de la part a què es remet) 
 • Informacions addicionals: tipus de document 
 • (Número normalitzat) 

Base de datos Aranzadi. Jurisprudencia. Texto completo e índices. 1 CD + guia de l'usuari. Pamplona: Aranzadi, gener-març de 1994. [Base de dades en suport CD-ROM]. 

LegalTrac. 1 CD-ROM + 1 disquet d'instal·lació + guia de l'usuari. Foster City (Califòrnia): Information Access, novembre de 1995. (InfoTrac). [Fitxer informàtic en suport CD-ROM]. 

Myriade. Le catalogue collectif national des publications en série sur CD-ROM. París: Centre National du CCN, gener-juny de 1993. [Fitxer informàtic en suport CD-ROM].

 

Programes de ràdio i de televisió 

 • Títol del programa 
 • Número de sèrie 
 • Títol del capítol (si escau) 
 • (Descripció física) 
 • Peu editorial: entitat emissora i data d'emissió 
 • (Informacions addicionals) 

L'imperdible Parker Lewis, 13. Canal 33, 25 de gener de 1996. [Dual Nicam]. 

Som i serem. "Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)". TV3, 15 de febrer de 1996. 

Universitat oberta, 17. "El control de la reproducció". Canal 33, 3 d'octubre de 1995.
 

Publicacions electròniques 

 • Nom o títol 
 • Número de sèrie (excepte per als diaris i setmanaris) 
 • (Descripció física) 
 • Peu editorial: protocol, adreça i camí i data completa del missatge o de la consulta 
 • (Localització en el document de la part a què es remet) 
 • (Informacions addicionals) 

Avui. http://avui.datalab.es, 14 d'abril de 1996. 

Buzznet, 14. http://www.buzznet.com/, maig de 1996. 

Quark. Ciencia, Medicina, Comunicación y Cultura, 2. http: //www.imim.es/ observatoriupf/quark/quarkhome.htm, gener-març de 1996.

 

Parts d'una publicació en sèrie

Les referències bibliogràfiques de les parts d'una publicació en sèrie contenen les dades relatives a la part o contribució, d'una banda, i les dades relatives a la publicació en sèrie, de l'altra. Les dades corresponents a la publicació periòdica s'escriuen sempre immediatament a continuació de les dades corresponents a la part o contribució, sense cap nexe. 

Tot seguit presentem l'esquema que cal seguir en aquest tipus de referències bibliogràfiques —en el qual els elements opcionals figuren entre parèntesis— i alguns exemples: 

Pel que fa a la part o contribució 

 • Autoria o responsabilitat principal 
 • Títol 
 • (Responsabilitat secundària) 
 • (Descripció física) 


Pel que fa a la publicació en sèrie 

 • Nom o títol 
 • Número de sèrie (excepte per als diaris i setmanaris) 
 • (Descripció física) 
 • Peu editorial 
 • (Localització de la part o contribució en la publicació en sèrie) 
 • (Informacions addicionals) 
 • (Número normalitzat) 

ESPINÀS, J. M. "Enamorar-se". Avui. http://avui.datalab.es/avui/hist/textes/ 96f16/20116.html, 19 de febrer de 1996. 

"La riquesa de les algues". Thalassa. Canal 33, 15 de febrer de 1996. 

LOVELOCK, James. "Con los derechos humanos no hay suficiente". Quark. Ciencia, Medicina, Comunicación y Cultura, 2. http://www.imim.es/observatoriupf/quark/ qk_02.htm, gener-març de 1996. 

MAJANDER, M. "The limits of sovereignty. Finland and the question of the Marshall Plan in 1947". Scandinavian Journal of History, 19, 4. Oslo: Scandinavian University Press, octubre-desembre de 1994. Pàg. 309-326. 

MOORE, M. "Life without play for India's child laborers". International Herald Tribune. Marsella, 22 de maig de 1995. Pàg. 2.