Codis postals

Els codis postals s'escriuen sempre amb xifres, sense punt ni espai de separació entre els milers i les centenes. 

08002 BARCELONA; 66000 PERPINYÀ; 40126 BOLOGNA; WASHINGTON, DC 20007; 4830 GÜTERSLOH

 

Graus, minuts i segons de latitud i longitud

Els graus, minuts i segons de latitud i de longitud s'escriuen sempre amb xifres. 

la ciutat de Barcelona està situada a 41 graus, 24 minuts i 42 segons de latitud nord i a 2 graus, 7 minuts i 42 segons de longitud est

 

Noms i numeració de carrers i d'altres vies públiques

Els elements numerals que formen part del nom de vies públiques s'escriuen sempre amb lletres, excepte els ordinals de reis i papes, que s'han d'escriure amb números romans. Amb tot, quan el nom d'un carrer es compon únicament d'un número, cal seguir el criteri d'escriptura següent: si és un cardinal (1, 15, 25...) s'ha d'escriure sempre amb xifres, i si és un ordinal (tercer, cinquè...) s'ha d'escriure sempre amb lletres. Pel que fa als números de sèrie de les vies públiques, s'escriuen sempre amb xifres. 

carrer dels Quatre Camins, 12; avinguda de l'Onze de Setembre, 15; carrer del Dos de Maig, 10; la Cinquena Avinguda 


Però: passatge de Lleó XII, 10; Gran Via de Carles III, 234; carrer 33, 213

 

Numeració de carreteres i punts quilomètrics

La numeració de carreteres i autopistes s'escriu sempre amb xifres, amb la particularitat que en el cas de les carreteres radials espanyoles s'utilitzen números romans. Pel que fa als punts quilomètrics, s'escriuen igualment amb xifres. 

les autopistes A-18 i A-19; el punt quilomètric 275 de la N-340; el quilòmetre 8 de la ronda de Dalt de Barcelona; la N-II, al seu pas per Arenys de Mar 

Però: se'ns va espatllar el cotxe a vuit quilòmetres de Puigcerdà

 

Numeració d'elements d'una sèrie (pisos i portes, despatxos i aules, apartaments, habitacions, files, seients...)

Els elements numèrics que designen unitats d'una sèrie s'escriuen sempre amb xifres, sense punt ni espai de separació entre els milers i les centenes. 

el despatx 115; l'aula 206; l'habitació 18 de l'Hotel Principal; la fila 2; els seients 3 i 4; el dorsal 1910; la pàgina 1542; l'apartat de correus 2190

Pel que fa a les indicacions de pis i porta, s'escriuen abreujades amb els ordinals corresponents quan formen part d'una adreça (Provença, 14, 2n. 4a.), i amb lletres quan apareixen dins un text (viu en un segon; van deixar el paquet al tercer primera).