Aquest apèndix conté una llista de les principals universitats d'Europa, d'Àsia, d'Àfrica, d'Amèrica i d'Oceania traduïdes al català, amb l'objectiu de facilitar aquesta tasca i d'unificar criteris.

Aquesta llista, que no és totalment exhaustiva, però sí àmpliament representativa de la tipologia de noms d'universitats, està estructurada de la manera següent: dintre de cadascun dels cinc blocs continentals (Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania), les universitats estan ordenades alfabèticament per països. Pel que fa a la distribució de la informació, a la columna de l'esquerra hi ha el nom de les universitats en la llengua original (sempre que ha estat possible) o bé en anglès, mentre que a la columna de la dreta hi figura la traducció proposada.

A grans trets, els criteris de traducció seguits en aquest apèndix, que cal aplicar també per traduir altres noms que no hi figurin, són els següents:

a) com a norma general, els noms de les universitats i d'altres institucions educatives estrangeres es tradueixen íntegrament quan inclouen topònims i altres paraules de caràcter general (Universitat Lliure de Berlín, Universitat Agrícola i Mecànica de Florida, Universitat Catòlica de Lovaina, Universitat Aristotèlica de Tessalònica), mentre que es tradueixen només parcialment quan contenen noms propis de personatges il·lustres, com ara reis, papes o sants (Universitat Saint Francis Xavier, Universitat Carlos III de Madrid, Universitat Cristóbal Colón de Mèxic, Universitat Sainte-Anne, Universitat Our Lady of the Lake de San Antonio, Universitat Saint John's de Nova York), tot i que hi ha alguns noms amb una tradició molt arrelada en català que constitueixen una excepció a aquesta norma (Universitat Erasme de Rotterdam, Universitat Pontifícia Sant Tomàs d'Aquino);

b) en canvi, com a norma general no es tradueixen els noms de les universitats i d'altres institucions educatives estrangeres quan són generalment conegudes pel nom original (London School of Economics, Queen's University de Belfast, Northwestern University, Universidad Nacional de Educación a Distancia), ni tampoc quan contenen mots sense un equivalent clar en català (Imperial College, King's College de Cambridge, University College de Londres);

c) pel que fa als noms d'universitats que contenen referents territorials o cardinals, es poden traduir sense problemes aquells que inclouen el nom de l'entitat nacional o territorial corresponent (Universitat d'Illinois Nord-oriental, Universitat Estatal de Texas del Sud-oest), mentre que en els altres casos cal afegir, entre parèntesis, el país o l'estat a què pertanyen. Exemples: Universitat Catòlica de l'Oest (França); Universitat del Sud (Tennessee, EUA); Universitat Estatal Septentrional (Dakota del Sud, EUA);

d) finalment, els noms d'universitats poc conegudes o que puguin coincidir en diverses llengües també han d'anar acompanyats, per tal d'evitar equívocs, del nom de la ciutat o país on es troben. Exemples: Universitat Oberta (Alemanya); Universitat de les Arts (Pennsilvània, EUA); Universitat de Toledo (Ohio, EUA); Universitat de Jyväskylä (Finlàndia); Universitat de York (Ontario, Canadà).