El pronom es (se, s', 's)

Com a norma general, davant d'un verb que comenci amb so de [s] (sa, se, si, so, su, ce, ci), el pronom reflexiu i impersonal es —que davant o després de vocal s'escriu s' i 's, respectivament— esdevé se

tothom es pensava que avui s'aprovaria el pla; actualment s'especula molt sobre aquesta qüestió; aquesta informació va difondre's per Internet 

Però: no se sap mai què pot passar; la proposta se sotmetrà a votació; el congrés se celebrarà l'any vinent; se suposa que n'hauríem d'estar al cor

Els pronoms febles

Combinacions de pronoms febles

Les combinacions de pronoms febles també han de tenir en registre estàndard la forma normativa, i en cap cas no es poden practicar reduccions pròpies de registres orals o menys formals. Per tant, cal fer la distinció entre li, l'hi, la hi, li ho i li hi —que sovint la llengua parlada redueix a [li]— i entre n'hi i li'n

li dono la carta [al professor; a la noia]; l'hi porto [l'informe al cap; el cotxe a rentar]; la hi dono [la carta al missatger; la prova a la professora]; li ho dic [això al cap; això al sol·licitant]; li hi lliuro el text [a la secretària al despatx]; n'hi obriran cinc [de sucursals, a Lleida]; li'n donaré cinc [de llibres, a l'estudiant]

 

Posició dels pronoms febles respecte al verb 

Els pronoms febles van obligatòriament darrere el verb en el cas de l'infinitiu, el gerundi i l'imperatiu (decidir-se, decidint-se, decidiu-vos), i obligatòriament davant del verb en els altres temps (hi participa, en parlarem, hi hauríem anat). 

Tanmateix, en el perfet perifràstic i en determinades perífrasis verbals els pronoms febles poden anar tant davant com darrere el verb. Si bé totes dues posicions són adequades en registre estàndard, cal saber que en registres marcadament formals és preferible escriure els pronoms darrere el verb (el president va adreçar-se als assistents), mentre que en registres menys formals, orals o col·loquials és preferible posar els pronoms davant del verb (el president es va adreçar als assistents). 

Tant en posició preverbal com en posició postverbal, en registre estàndard cal utilitzar els pronoms febles d'acord amb la normativa, i reservar per tant les formes pròpies de la llengua oral per a registres menys formals. Així, per exemple, com a norma general escriurem promet-me i no pas promete'm; digues-li i no pas digue-li o vam conèixer-nos i no pas vam coneixe'ns.