Tot i que els cossos i els tipus de lletra que es poden utilitzar depenen bàsicament del programa amb què es treballi i del tipus d'impressora que es tingui, com a principi general convé que en tots els escrits de la Universitat, i molt especialment en la documentació administrativa, s'utilitzi el mateix cos i el mateix tipus de lletra, per tal d'oferir una imatge homogènia també en aquest punt. Com a orientació general, doncs, i sempre que no es faci cap indicació específica en sentit contrari, cal utilitzar lletra de cos 12 dels tipus CG Times Scalable o Times New Roman.