El signe d'interrogació s'utilitza per expressar dubte o interrogació. Sigui quina sigui la llargada o l'entonació de la frase, el signe d'interrogació només s'ha d'escriure al final, immediatament després del caràcter precedent, i el seu punt serveix alhora de punt final.

Usos del signe d'interrogació

En frases interrogatives directes

El signe d'interrogació s'utilitza al final d'una frase per marcar-ne el caràcter interrogatiu. 

quines han estat les causes que han desencadenat el fenomen?; per què no hauríem d'intentar-ho?; cap més pregunta?