La barra inclinada s'utilitza generalment per indicar alternança o oposició entre dos elements i, en determinats símbols compostos i també en matemàtiques, per indicar divisió. D'altra banda, la barra inclinada s'utilitza per separar els versos de poemes i cançons quan se'n fa una transcripció a línia seguida. Excepte en aquest darrer cas, no s'ha de deixar cap espai de separació entre la barra inclinada i els caràcters que relaciona.

Usos de la barra inclinada

En certes abreviatures i en símbols compostos

La barra inclinada s'utilitza en determinades abreviatures en substitució del punt, i també per separar els elements d'alguns símbols compostos, cas en què es llegeix per

c/c (compte corrent); s/n (sense número); s/d (sense data); s/àt (sobreàtic); s/cte (al seu compte); n/x (el nostre xec); km/h (quilòmetres per hora); m3/s (metres cúbics per segon)

 

En la designació de certs textos normatius

En la designació de certs documents i disposicions de caràcter legal o normatiu, s'utilitza una barra inclinada per separar el número d'ordre del document de l'any en què ha estat promulgat. 

la Llei del Parlament de Catalunya 7/1983, de normalització lingüística; el Decret 107/1983, de 13 de març; la Llei 12/1996, de 3 de novembre

 

Per indicar alternança

La barra inclinada també s'utilitza per separar formes dobles o alternatives. Amb tot, convé reduir aquesta pràctica al mínim indispensable, ja que dificulta enormement la lectura i carrega innecessàriament els textos. 

el verb ser/ésser; l'ús de per/per a; els immigrants de fora de l'Estat aprenen català i/o castellà depenent de diversos factors socials 

Distingit/ida senyor/a, 
Benvolgut/uda amic/iga, 
Signatura del/de la sol·licitant

 

Per separar els versos de poemes i cançons

La barra inclinada també s'utilitza per separar els versos de poemes i cançons quan se'n fa una transcripció a línia seguida. 

És quan plou que ballo sol / vestit d'algues, or i escata; / hi ha un pany de mar al revolt / un tros de cel escarlata; / un ocell fa un giravolt / i treu branques una mata, / el casalot del pirata / és un ample gira-sol. / És quan plou que ballo sol, / vestit d'algues, or i escata.