Els números decimals s'escriuen sempre amb xifres. Pel que fa a les fraccions decimals, a l'interior d'un text cal evitar els zeros a la dreta; en canvi, en el cas de dades disposades en columna cal igualar el nombre de decimals dels diferents valors. 

la renda d'alguns països de la Unió Europea és 4,5 [i no pas "4,50"] vegades superior a la d'altres

Però: 12,454
           2,130
           6,000  

Cal tenir molt present, finalment, que en català les fraccions decimals s'indiquen sempre amb una coma (i no amb un apòstrof ni amb un punt) i els milers amb un punt, mentre que en anglès es fa justament a l'inrevés: les fraccions decimals s'indiquen amb un punt i els milers amb una coma.