Els criteris d'escriptura de números i de quantitats dins un text responen a unes convencions més o menys generalitzades que tenen importància tant des d'un punt de vista formal com, en ocasions, des del punt de vista del significat. Així, per exemple, és obvi que una frase com ara cada dia treballo de 9.00 a 12.00 hores (és a dir, entre les nou del matí i les dotze del migdia) té un significat molt diferent del de la frase cada dia treballo de nou a dotze hores (és a dir, entre nou i dotze hores). 

En aquest capítol presentem els criteris generals d'escriptura de números i de quantitats dins un text, en què també intervenen factors com ara el tipus de números o de quantitats de què es tracti, el context en què es trobin i la posició en què apareguin.