Designacions sinonímiques i coreferents

Com a norma general, les designacions sinonímiques i coreferents corresponents a tota mena de realitats s'escriuen amb minúscules, excepte quan no inclouen la designació genèrica corresponent. 

aquesta universitat; el departament en qüestió; aquesta direcció general; aquest servei; la ciutat comtal [Barcelona]; el cap i casal (de Catalunya) [Barcelona]; la ciutat eterna [Roma]; la ciutat de la llum [París]; el vell continent [Europa]; el país del sol naixent [el Japó]; el país de les tulipes [Holanda] 

Però: la Gran Poma [Nova York]; la Tasseta de Plata [Cadis]

Designacions incompletes

Com a norma general, les designacions incompletes corresponents a tota mena de realitats s'escriuen amb majúscula inicial. 

el campus de la Universitat [Pompeu Fabra]; les instal·lacions de la Facultat [de Traducció i Interpretació]; els ciutadans de l'Estat [estat espanyol]; les responsabilitats de l'Administració [administració pública]; el president de la Cambra [de Comerç, Indústria i Navegació]; arròs del Delta [delta de l'Ebre] 

Però: els professors d'universitat [institució acadèmica]; l'estat del benestar [sistema d'organització política i social]

Amb tot, en contextos molt concrets, en què el referent és inequívoc o bé concret i genèric alhora, aquestes designacions s'acostumen a escriure amb minúscula inicial. 

tots ells són membres de la comissió [Comissió de Cultura]; cada dimarts ens trobem al club [Club Alpí Català]; ens vam conèixer a la universitat [Universitat Autònoma de Barcelona/universitat com a etapa educativa]

Entitats jurídiques, polítiques i religioses

Com a norma general, els noms corresponents a entitats jurídiques, polítiques i religioses s'escriuen amb minúscules en la seva designació completa, i amb majúscula inicial en la seva designació incompleta. 

l'administració pública; l'església catòlica; l'exèrcit espanyol; l'estat andorrà 

Però: l'Administració; l'Església; l'Exèrcit; l'Estat

Institucions, organismes, associacions i empreses

S'escriuen amb majúscula inicial totes les paraules —excepte articles, preposicions i conjuncions— que formen els noms propis de tota mena d'institucions, organismes, associacions i empreses. 

la Universitat Pompeu Fabra; el Col·legi de Periodistes de Catalunya; l'Associació Catalana de Compositors; l'Esbart Lluís Millet; la Generalitat de Catalunya; l'Ajuntament de Girona; l'Hotel Comtes de Pallars; l'Hospital General de Catalunya; el Futbol Club Barcelona; la Facultat de Dret; el Departament de Benestar Social; la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió; l'Institut Universitari de Cultura

Òrgans de govern i gestió

S'escriuen amb majúscula inicial totes les paraules —excepte articles, preposicions i conjuncions— que formen els noms propis dels òrgans de govern i de gestió formalment constituïts de tota mena d'institucions, organismes, associacions i empreses. 

el Consell Social; el Servei de Pressupostos i Finances; el Punt d'Informació a l'Estudiant; el Deganat de Dret; el Claustre; la Comissió de Convalidacions; la Secció d'Accés i Concursos; el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació; el Ple de l'Ajuntament; la Mesa del Parlament 

Però: l'assemblea d'estudiants; l'equip de govern; la direcció dels estudis