Algèria

Université 20 Août 1955 de Skikda Universitat 20 d'Agost de 1955 de Skikda
Université 8 Mai 1945 Guelma Universitat 8 de Maig de 1945 de Guelma
Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem Universitat Abdelhamid Ibn Badis de Mestghanem 
Université Badji Mokhtar - Annaba Universitat Badji Mokhtar d'Annaba
Université Constantine 1 Universitat de Constantina 1
Université d'Alger  Universitat d'Alger
Université de Béjaia Universitat de Bejaïa
Université de Jijel Universitat de Jijel
Université de la Formation Continue Universitat de Formació Contínua
Université de M'sila Universitat de M'sila
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene Universitat de Ciències i Tecnologia Houari Boumediene
Université des Sciences Islamiques Emir Abdelkader Universitat de Ciències Islàmiques Emir Abdelkader
Université Djillali Liabes de Sidi-Bel-Abbès Universitat Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès
Université d'Oran  Universitat d'Orà
Université Ferhat Abbas Sétif I Universitat Ferhat Abbas Sétif I
Université Hadj Lakhdar de Batna Universitat Hadj Lakhdar de Batna
Université Hassiba Benbouali de Chlef Universitat Hassiba Benbouali de Chlef
Université Ibn Khaldoun, Tiaret Universitat Ibn Khaldoun de Tihert
Université Kasdi Merbah de Ouargla Universitat Kasdi Merbah d'Ouargla
Université M'Hamed Bougara de Boumerdes Universitat M'Hamed Bougara de Boumerdes
Université Mohamed Boudiaf des Sciences et de la Technologie d'Oran Universitat Mohamed Boudiaf de Ciències i Tecnologia d'Orà
Université Mohamed Khider de Biskra Universitat Mohamed Khider de Biskra
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou Universitat Mouloud Mameri de Tizi-Ouzou
Université Saad Dahlab de Blida Universitat Saad Dahlab de Blida

Angola

Universidade Agostinho Neto Universitat Agostinho Neto
Universidade Católica de Angola Universitat Catòlica d'Angola
Universidade Privada de Angola Universitat Privada d'Angola

Benín

Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest Universitat Catòlica de l'Àfrica Occidental 
Université d'Abomey-Calavi  Universitat d'Abomey-Calavi
Université de Parakou Universitat de Parakou
Université des Sciences Appliquées et Management Universitat de Ciències Aplicades i Administració i Direcció d'Empreses
Université des Sciences et Technologies du Bénin Universitat de Ciències i Tecnologies de Benín

Botswana

Botswana Accountancy College Universitat de Comptabilitat de Botswana
Botswana College of Agriculture Universitat d'Agricultura de Botswana
Botswana International University of Science & Technology Universitat Internacional de Ciència i Tecnologia de Botswana
New Era University Universitat Nova Era
University of Botswana  Universitat de Botswana

Burkina Faso

Université de Koudougou Universitat de Koudougou
Université de Ouagadougou Universitat d'Ouagadougou
Université Libre du Burkina Universitat Lliure de Burkina Faso
Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso Universitat Politècnica de Bobo-Dioulasso
Université Saint Thomas d'Aquin Universitat Sant Tomàs d'Aquino

Burundi

Hope Africa University Universitat Hope d'Àfrica
Université de Mwaro Universitat de Mwaro
Université de Ngozi Universitat de Ngozi
Université du Burundi Universitat de Burundi
Université du Lac Tanganyika Universitat del Llac Tanganyika
Université Lumière de Bujumbura Universitat Lumière de Bujumbura

Camerun

African University Universitat Africana
Bamenda University of Science & Technology Universitat de Ciència i Tecnologia de Bamenda
Cameroon Christian University Universitat Cristiana del Camerun
Catholic University of Cameroon Universitat Catòlica del Camerun
Fomic Polytechnic Universitat Politècnica Fomic
International University of Bamenda Universitat Internacional de Bamenda
National Polytechnic Bamenda Universitat Nacional Politècnica de Bamenda
Saint Louis University Universitat Saint Louis
Université Adventiste Cosendai Universitat Adventista Cosendai
Université Catholique de l'Afrique Centrale Universitat Catòlica de l'Àfrica Central
Université Catholique Saint-Jérôme de Douala Universitat Catòlica Saint-Jérôme de Douala
Université de Douala Universitat de Douala
Université de Dschang Universitat de Dschang
Université de Maroua Universitat de Maroua
Université de Ngaoundéré Universitat de Ngaoundéré
Université de Yaoundé I  Universitat de Yaoundé I
Université de Yaoundé II Universitat de Yaoundé II
Université de Yaoundé-Sud Joseph NDI-SAMBA  Universitat Joseph NDI-SAMBA de Yaoundé-Sud 
Université des Montagnes Universitat de les Muntanyes
Université Protestante Edwin Cozzens Universitat Protestant Edwin Cozzens
University of Bamenda Universitat de Bamenda
University of Buea Universitat de Buea
University of Dschang Universitat de Dschang

Cap Verd

Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura Institut Universitari de Belles Arts, Tecnologia i Cultura
Universidade de Cabo Verde Universitat de Cap Verd
Universidade de Santiago Universitat de Santiago
Universidade do Mindelo Universitat de Mindelo
Universidade Intercontinental de Cabo Verde Universitat Intercontinental de Cap Verd
Universidade Jean Piaget de Cabo Verde Universitat Jean Piaget de Cap Verd
Universidade Lusófona de Cabo Verde Universitat Lusòfona de Cap Verd

Comores

Université des Comores Universitat de les Comores

Costa d'Ivori

Centre International de Formation à Distance Centre de Internacional de Formació a Distància
Université Alassane Ouattara Universitat Alassane Ouattara
Université Canadienne des Arts, des Sciences et du Management Universitat Canadenca de Belles Arts, Ciències i Administració i Direcció d'Empreses
Université des Sciences et Technologies de Côte d'Ivoire Universitat de Ciència i Tecnologia de Costa d'Ivori
Université Félix Houphouët-Boigny Universitat Félix Houphouët-Boigny
Université Nangui Abrogoua Universitat Nangui Abrogoua
Université Nouvelle de Côte d'Ivoire Universitat Nova de Costa d'Ivori

Djibouti

Université de Djibouti Universitat de Djibouti

Egipte

Ahram Canadian University Universitat Canadenca d'Ahram
Ain Shams University  Universitat Ain Shams
Al-Azhar University Universitat d'Al-Azhar
Alexandria University  Universitat d'Alexandria
American University in Cairo  Universitat Nord-americana del Caire
Assiut University Universitat d'Asyut
Aswan University Universitat d'Aswan
Benha University Universitat de Benha
Beni Suef University Universitat Beni Suef
British University in Egypt Universitat Britànica d'Egipte
Cairo University Universitat del Caire
Damanhour University Universitat de Damanhour
Damietta University Universitat de Damiata
Egyptian Russian University Universitat Egípcia-Russa
Egypt-Japan University of Science and Technology Universitat Egípcia-Japonesa de Ciència i Tecnologia
Fayoum University Universitat del Faium
Future University in Egypt Universitat del Futur d'Egipte
German University in Cairo Universitat Alemanya al Caire
Heliopolis University Universitat d'Heliòpolis
Helwan University Universitat d'Helwan
Kafrelsheikh University Universitat de Kafr al-Sheikh
Mansoura University  Universitat de Mansura
Menoufia University Universitat de Menoufia
Minia University  Universitat de Minya
Misr International University Universitat Internacional de Misr 
Misr University for Science and Technology Universitat de Ciència i Tecnologia de Misr
Nahda University Universitat Nahda
Nile University Universitat del Nil
October 6 University Universitat 6 d'Octubre
October University for Modern Sciences and Arts  Universitat Octubre de les Arts i les Ciències Modernes 
Port Said University Universitat de Port Saïd
Sinai University Universitat de Sinai
South Valley University Universitat South Valley
Suez Canal University Universitat del Canal de Suez
Suez University Universitat de Suez
Tanta University Universitat de Tanta
Université Française d'Égypte Universitat Francesa d'Egipte
Université Senghor d'Alexandrie Universitat Senghor d'Alexandria
Zagazig University Universitat d'Al-Zaqaziq

Eritrea

Eritrea Institute of Technology Institut de Tecnologia d'Eritrea
University of Asmara Universitat d'Asmara

Etiòpia

Adama Science and Technology University  Universitat de Ciència i Tecnologia d'Adama
Addis Ababa University  Universitat d'Addis Ababa 
Admas University Universitat d'Admas
Africa Beza University College Universitat Àfrica Beza
Arba Minch University Universitat d'Arba Minch
Askum University Universitat d'Axum
Bahir Dar University  Universitat de Bahir Dar
Debre Markos University Universitat de Debre Markos
Defence Engineering College Universitat d'Enginyeria de Defensa
Ethiopian Civil Service University Universitat de Servei Públic d'Etiòpia
Grace College of Business and Computer Science Universitat de Negocis i Informàtica Grace 
Haramaya University Universitat Haramaya
Hawassa University Universitat d'Awasa
Jigjiga University Universitat de Jijiga
Jimma University  Universitat de Jimma
Kotebe College of Teacher Education Universitat de Formació Docent de Kotebe
Mekelle University  Universitat de Mekele
University of Gondar Universitat de Gonder
Wollega University Universitat de Welega
Zegha Business College Universitat de Negocis de Zegha

Gabon

Université des Sciences et Techniques de Masuku Universitat de Ciències i Tècniques de Masuku
Université Omar Bongo Universitat Omar Bongo
Université Polytechnique de Kougouleu Universitat Politècnica de Kougouleu

Gàmbia

American International University West Africa Universitat Nord-americana Internacional de l'Oest d'Àfrica
University of the Gambia Universitat de Gàmbia

Ghana

Ashesi University  Universitat Ashesi
Christian Service University College Universitat de Servei Cristià
Kwame Nkrumah University of Science and Technology Universitat de Ciència i Tecnologia Kwame Nkrumah
Presbyterian University College Universitat Presbiteriana
Regent University College of Science and Technology Universitat Regent de Ciència i Tecnologia
University for Development Studies Universitat d'Estudis de Desenvolupament
University of Cape Coast Universitat de Cape Coast
University of Education, Winneba Universitat d'Educació de Winneba
University of Ghana  Universitat de Ghana
Valley View University Universitat Valley View
Wisconsin International University College, Ghana Universitat Internacional de Wisconsin a Ghana

Guinea

Université Gamal Abdel Nasser de Conakry Universitat Gamal Abdel Nasser de Conakry
Université Julius N'yéréré Kankan Universitat Julius N'yéréré de Kankan
Université Kofi Annan  Universitat Kofi Annan
Université Thierno Amadou Diallo Universitat Thierno Amadou Diallo

Guinea Bissau

Universidade Amílcar Cabral  Universitat Amílcar Cabral
Universidade Colinas de Boé Universitat Colinas de Boé
Universidade Lusófona da Guiné-Bissau Universitat Lusòfona de Guinea Bissau

Guinea Equatorial

Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial Universitat Nacional de Guinea Equatorial

Kènia

Africa Nazarene University Universitat de l'Àfrica Natzarena
Catholic University of Eastern Africa Universitat Catòlica de l'Àfrica Oriental
Chuka University Universitat de Chuka
Daystar University Universitat Daystar
Dedan Kimathi University of Technology Universitat de Tecnologia Dedan Kimathi
Egerton University Universitat Egerton
Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Universitat de Ciència i Tecnologia Jaramogi Oginga Odinga
Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology Universitat d'Agricultura i Tecnologia Jomo Kenyatta
Karatina University Universitat de Karatina
Kenyatta University Universitat Kenyatta
Kisii University Universitat de Kisii
Laikipia University Universitat de Laikipia
Maasai Mara University Universitat de Masai Mara
Maseno University Universitat de Maseno
Masinde Muliro University of Science and Technology Universitat de Ciència i Tecnologia Masinde Muliro 
Meru University of Science and Technology  Universitat de Ciència i Tecnologia de Meru
Moi University Universitat Moi
Multimedia University of Kenya Universitat Multimèdia de Kènia
Pwani University Universitat Pwani
South Eastern Kenya University  Universitat del Sud-est de Kènia
Strathmore University Universitat de Strathmore
Technical University of Kenya Universitat Tècnica de Kènia
Technical University of Mombasa Universitat Tècnica de Mombasa
United States International University Universitat Internacional dels Estats Units
University of Eastern Africa, Baraton Universitat de l'Àfrica Oriental a Baraton
University of Eldoret Universitat d'Eldoret
University of Kabianga Universitat de Kabianga
University of Nairobi  Universitat de Nairobi

Lesotho

National University of Lesotho  Universitat Nacional de Lesotho

Libèria

African Methodist Episcopal University  Universitat Episcopal Metodista Africana
Cuttington University Universitat Cuttington
Stella Maris Polytechnic Universitat Politècnica Stella Maris
United Methodist University Universitat Metodista Unida
University of Liberia  Universitat de Libèria
William V.S. Tubman University Universitat William V.S. Tubman

Líbia

Al Zawiya University Universitat d'Az-Zawiyah
Al-Arab Medical University Universitat de Medicina Al-Arab
Derna University Universitat de Darnah
Elmergib University  Universitat El-Mergib
Omar Al-Mukhtar University Universitat Omar Al-Mukhtar
Sebha University Universitat de Sebha
Sirte University Universitat de Sirte
The Open University Universitat Oberta
University of Al-Jabal Al-Gharbi Universitat Al-Jabal Al-Gharbi
University of Benghazi Universitat de Bengasi
University of Tripoli Universitat de Trípoli

Madagascar

Université d'Antananarivo Universitat d'Antananarivo
Université d'Antsiranana  Universitat d'Antsiranana
Université de Fianarantsoa Universitat de Fianarantsoa
Université de Mahajanga Universitat de Mahajanga
Université de Toamasina Universitat de Toamasina
Université de Toliara Universitat de Toliara

Malawi

Catholic University of Malawi Universitat Catòlica de Malawi
Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Universitat d'Agricultura i Recursos Naturals de Lilongwe
Malawi Adventist University Universitat Adventista de Malawi
Malawi College of Health Sciences Universitat de Ciències de la Salut de Malawi
Malawi University of Science and Technology Universitat de Ciència i Tecnologia de Malawi
Mzuzu University  Universitat de Mzuzu
Skyway University Universitat Skyway
University of Livingstonia  Universitat de Livingstonia
University of Malawi Universitat de Malawi

Mali

Université de Bamako Universitat de Bamako
Université de Sankoré Universitat de Sankore

Marroc

Al Akhawayn University in Ifrane Universitat Al Akhawayn d'Ifrane
Université Abdelmalek Essaadi Universitat Abdelmalek Essaadi
Université Al Quaraouiyine Universitat Al Quaraouiyine
Université Cadi Ayyad Universitat Cadi Ayyad
Université Chouaïb Doukkali Universitat Chouaïb Doukkali
Université Hassan I Universitat Hassan I
Université Hassan II Casablanca Universitat Hassan II de Casablanca
Université Ibn Toufail Universitat Ibn Toufail
Université Ibn Zohr Universitat Ibn Zohr
Université Mohammed I Universitat Mohammed I
Université Mohammed V-Agdal Rabat Universitat Mohammed V Agdal de Rabat
Université Mohammed V-Souissi Universitat Mohammed V Souissi
Université Moulay Isamïl Universitat Moulay Isamïl
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Universitat Sidi Mohammed Ben Abdellah

Maurici

Open University of Mauritius Universitat Oberta de Maurici
Université des Mascareignes Universitat de les Mascarenyes
University of Mauritius Universitat de Maurici

Mauritània

Université de Nouakchott Universitat de Nouakchott

Moçambic

Universidade Católica de Moçambique Universitat Catòlica de Moçambic
Universidade Eduardo Mondlane  Universitat Eduardo Mondlane
Universidade Lúrio Universitat Lúrio
Universidade Mussa Bin Bique Universitat Mussa Bin Bique
Universidade Pedagógica Universitat Pedagògica
Universidade São Tomás de Moçambique Universitat São Tomás de Moçambic
Universidade Técnica de Moçambique Universitat Tècnica de Moçambic
Universidade Zambeze Universitat del Zambezi

Namíbia

Polytechnic of Namibia Universitat Politècnica de Namíbia
International University of Management Universitat Internacional d'Administració i Direcció d'Empreses
University of Namibia  Universitat de Namíbia

Níger

Université Abdou Moumouni de Niamey Universitat Abdou Moumouni de Niamey
Université Canadienne du Niger Universitat Canadenca del Níger
Université Islamique au Niger Universitat Islàmica del Níger

Nigèria

Abubakar Tafawa Balewa University Universitat Abubakar Tafawa Balewa
Ahmadu Bello University Universitat Ahmadu Bello
Ambrose Alli University Universitat Ambrose Alli
Anambra State University of Technology Universitat Estatal de Tecnologia d'Anambra
Bayero University, Kano Universitat Bayero de Kano
Benue State University Universitat Estatal de Benue
Delta State University in Abraka Universitat Estatal Delta d'Abraca
Enugu State University of Science and Technology Universitat Estatal de Ciència i Tecnologia d'Enugu
Imo State University Universitat Estatal d'Imo
Kano University of Science and Technology Universitat de Ciència i Tecnologia de Kano
Ladoke Akintola University of Technology Universitat de Tecnologia Ladoke Akintola
Lagos State University Universitat Estatal de Lagos
Nnamdi Azikiwe University Universitat Nnamdi Azikiwe
Obafemi Awolowo University Universitat Obafemi Awolowo
Olabisi Onabanjo University Universitat Olabisi Onabanjo
Ondo State University of Science and Technology, Okitipupa Universitat Estatal de Ciència i Tecnologia d'Ondo a Okitipupa
Rivers State University of Science and Technology Universitat Estatal de Ciència i Tecnologia de Rivers
University of Abuja Universitat d'Abuja
University of Benin Universitat de Benín
University of Calabar Universitat de Calabar
University of Ibadan Universitat d'Ibadan
University of Ilorin Universitat d'Ilorin
University of Jos Universitat de Jos
University of Lagos Universitat de Lagos
University of Maiduguri Universitat de Maiduguri
University of Nigeria Universitat de Nigèria
University of Port Harcourt Universitat de Port Harcourt
University of Uyo Universitat d'Uyo
Usmanu Danfodiyo University, Sokoto Universitat Usmanu Danfodiyo de Sokoto

República Centreafricana

Université de Bangui Universitat de Bangui

República del Congo

Université Catholique de Bukavu Universitat Catòlica de Bukavu
Université Marien Ngouabi Universitat Marien Ngouabi

República Democràtica del Congo

French-American University Universitat Francoamericana 
Université Catholique de Bukavu Universitat Catòlica de Bukavu
Université Catholique du Graben Universitat Catòlica de Graben
Université Chrétienne Bilingue du Congo Universitat Cristiana Bilingüe del Congo
Université de Bandundu Universitat de Bandundu
Université de Kinshasa Universitat de Kinshasa
Université de Kisangani Universitat de Kisangani
Université de Lubumbashi Universitat de Lubumbashi
Université de Mbujimayi Universitat de Mbujimayi
Université Kongo Universitat Congo
Université Libre des Pays des Grands Lacs Universitat Lliure dels Països dels Grans Llacs
Université Protestante au Congo Universitat Protestant al Congo
Université Shalom de Bunia Universitat Shalom de Bunia

Ruanda

Catholic University of Rwanda Universitat Catòlica de Ruanda
Kigali Independent University Universitat Independent de Kigali
Université Adventiste d'Afrique Centrale Universitat Adventista de l'Àfrica Central
University of Rwanda Universitat de Ruanda

Sao Tomé i Príncipe

Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informática Institut Universitari de Comptabilitat, Administració i Informàtica
Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe Universitat Lusíada de Sao Tomé i Príncipe
Universidade Pública de São Tomé e Príncipe  Universitat Pública de Sao Tomé i Príncipe

Senegal

Université Alioune Diop de Bambey  Universitat Alioune Diop de Bambey 
Université Amadou Hampâté Bâ  Universitat Amadou Hampâté Bâ 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar  Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar
Université Dakar-Bourguiba Universitat de Dakar-Bourguiba
Université de Thiès Universitat de Thiès
Université de Ziguinchor Universitat de Ziguinchor
Université du Sahel Universitat del Sahel
Université Gaston Berger de Saint-Louis Universitat Gaston Berger de Saint-Louis

Seychelles

Seychelles Polytechnic Universitat Politècnica de les Seychelles
University of Seychelles Universitat de les Seychelles

Sierra Leone

University of Makeni Universitat de Makeni
University of Sierra Leone Universitat de Sierra Leone

Somàlia

Amoud University  Universitat Amoud
Benadir University Universitat de Benaadir
East Africa University Universitat de l'Est d'Àfrica
Eelo University Universitat Eelo
Gollis University Universitat de Golis
Jamhuriya University of Science and Technology Universitat de Ciència i Tecnologia de Jamhuriya
Kismayo University Universitat de Kismayo
Maakhir University Universitat de Maakhir
Mogadishu University Universitat de Mogadiscio
Nugaal University Universitat de Nugaal
Puntland State University Universitat Estatal de Puntland
Somali National University Universitat Nacional Somalí
Somaliland University of Technology Universitat de Tecnologia de Somalilàndia
University of Burao Universitat de Burao
University of Hargeisa Universitat d'Hargeisa
University of Somalia Universitat de Somàlia

Sud-àfrica

Cape Peninsula University of Technology Universitat de Tecnologia de la Península del Cap
Central University of Technology, Free State Universitat Central de Tecnologia a l'Estat Lliure
Durban University of Technology Universitat de Tecnologia de Durban
Mangosuthu University of Technology Universitat de Tecnologia Mangosuthu
Nelson Mandela Metropolitan University Universitat Metropolitana Nelson Mandela
North-West University Universitat del Nord-oest
Rhodes University  Universitat Rhodes
Stellenbosch University  Universitat de Stellenbosch
Tshwane University of Technology Universitat de Tecnologia de Tshwane
University of Cape Town  Universitat de Ciutat del Cap
University of Fort Hare  Universitat de Fort Hare
University of KwaZulu-Natal  Universitat de KwaZulu-Natal
University of Limpopo Universitat de Limpopo
University of Pretoria  Universitat de Pretòria
University of South Africa  Universitat de Sud-àfrica
University of the Free State  Universitat de l'Estat Lliure
University of the Western Cape Universitat del Cap Occidental 
University of the Witwatersrand, Johannesburg Universitat de Witwatersrand de Johannesburg
University of Venda Universitat de Venda
University of Zululand Universitat de Zululàndia
University of Johannesburg Universitat de Johannesburg
Vaal University of Technology Universitat de Tecnologia Vaal
Walter Sisulu University  Universitat Walter Sisulu

Sudan

Ahfad University for Women Universitat Ahfad per a les Dones
Al-Fashir University Universitat d'Al-Fashir
Al-Imam Al-Mahdi University Universitat Imam Al-Mahdi
Al-Neelain University Universitat Al-Neelain
Alzaeim Alazhari University Universitat Alzaeim Alazhari
Dalanj University Universitat de Dalang
Expatriate University Universitat dels Expatriats
Future University Universitat del Futur
International University of Africa Universitat Internacional d'Àfrica
Karary University Universitat Karary
National University-Sudan  Universitat Nacional del Sudan
Nile College Universitat del Nil
Nile Valley University Universitat de la Vall del Nil
Omdurman Ahlia University Universitat Ahlia d'Umm Durman
Omdurman Islamic University Universitat Islàmica d'Umm Durman
Open University of Sudan Universitat Oberta del Sudan
Red Sea University Universitat del Mar Roig
Sudan University of Science and Technology Universitat de Ciència i Tecnologia del Sudan
University of Bakhtalruda Universitat de Bakhtalruda
University of Dongola Universitat de Dongola
University of Gadarif Universitat de Gedarif
University of Gezira Universitat d'El-Gezira
University of Kassala Universitat de Kassala
University of Khartoum  Universitat de Khartum 
University of Kordofan Universitat de Kordofan
University of Nyala Universitat de Nyala
University of Shendi Universitat de Shendi
University of Sinnar Universitat de Sennar
University of the Holy Quran and Islamic Sciences  Universitat del Sagrat Alcorà i de Ciències Islàmiques
University of West Kordofan Universitat de l'Oest de Kordogan 
University of Zalingei Universitat de Zalingei 

Sudan del Sud

Catholic University of South Sudan Universitat Catòlica del Sudan del Sud
Dr John Garang Memorial University of Science and Technology Universitat Memorial Dr. John Garang de Ciència i Tecnologia 
Juba National University  Universitat de Juba
University of Bahr El-Ghazal Universitat de Bahr-al-Ghazal
University of Northern Bahr El-Ghazal Universitat de Bahr al-Ghazal Septentrional
University of Rumbek Universitat de Rumbek
Upper Nile University  Universitat de l'Alt Nil 

Swazilàndia

Southern Africa Nazarene University Universitat Natzarena de l'Àfrica Meridional
Swaziland Christian University Universitat Cristiana de Swazilàndia
University of Swaziland Universitat de Swazilàndia

Tanzània

Ardhi University Universitat Ardhi
Catholic University of Health and Allied Sciences Universitat Catòlica de la Salut i les Ciències Aliades
Eckernforde Tanga University Universitat Eckernforde de Tanga
Hubert Kairuki Memorial University Universitat Memorial Hubert Kairuki
International Medical & Technological University Universitat Internacional Mèdica i Tecnològica
Katavi Polytechnic College Universitat Politècnica de Katavi
Mbeya University of Science and Technology Universitat de Ciència i Tecnologia de Mbeya
Mount Meru University Universitat del Mont Meru
Muslim University of Morogoro Universitat Musulmana de Morogoro
Mzumbe University Universitat de Mzumbe
Open University of Tanzania Universitat Oberta de Tanzània
Saint Augustine University of Tanzania Universitat Saint Augustine de Tanzània
Sebastian Kolowa Memorial University Universitat Memorial Sebastian Kolowa
Sokoine University of Agriculture Universitat d'Agricultura de Sokoine
St John's University of Tanzania Universitat St. John de Tanzània
St. Joseph University in Tanzania Universitat St. Joseph de Tanzània
State University of Zanzibar Universitat Estatal de Zanzíbar
Tanzania International University Universitat Internacional de Tanzània
Teofilo Kisanji University Universitat Teofilo Kisanji
Tumaini University Makumira Universitat Tumaini Makumira
United African University Universitat Africana Unida
University of Arusha Universitat d'Arusha
University of Bagamoyo Universitat de Bagamoyo
University of Bukoba  Universitat de Bukoba
University of Dar es Salaam Universitat de Dar es Salaam
University of Dodoma Universitat de Dodoma
Zanzibar University  Universitat de Zanzíbar

Togo

Université de Lomé Universitat de Lomé
Université des Sciences et Technologies du Togo Universitat de Ciència i Tecnologia de Togo

Tunísia

Université de Carthage Universitat de Cartago
Université de Gabès Universitat de Gabes
Université de Jendouba Universitat de Jendouba
Université de Kairouan Universitat de Kairouan
Université de la Manouba Universitat de Manouba
Université de Monastir Universitat de Monastir
Université de Sfax Universitat de Sfax
Université de Sousse Universitat de Susa
Université de Tunis Universitat de Tunis
Université de Tunis El Manar Universitat El Manar de Tunis
Université Ez-Zitouna Universitat Ez-Zitouna 
Université Libre de Tunis Universitat Lliure de Tunis
Université Virtuelle de Tunis Universitat Virtual de Tunis

Txad

King Faisal University Universitat Rei Faisal
Université Adam Barka d'Abéché Universitat Adam Barka d'Abéché
Université de Moundou Universitat de Moundou
Université de N'Djamena Universitat de N'Djamena
Université de Sarh Universitat de Sarh

Uganda

African Rural University Universitat Rural d'Àfrica
All Saints University Lango Universitat All Saints de Lango
Bishop Stuart University Universitat del Bisbe Stuart
Bugema University  Universitat de Bugema
Busitema University Universitat de Busitema
Busoga University Universitat de Busoga
Cavendish University Uganda Universitat Cavendish d'Uganda
Gulu University Universitat de Gulu
International Health Sciences University Universitat Internacional de Ciències de la Salut
International School of Business and Technology Escola Internacional de Negocis i Tecnologia
International University of East Africa Universitat Internacional de l'Est d'Àfrica
Islamic University in Uganda Universitat Islàmica a Uganda
Kabale University Universitat de Kabale
Kampala International University Universitat Internacional de Kampala
Kampala University Universitat de Kampala
Kumi University Universitat de Kumi
Kyambogo University Universitat de Kyambogo
LivingStone International University Universitat Internacional LivingStone
Makerere University  Universitat de Makerere
Mbarara University of Science and Technology Universitat de Ciència i Tecnologia de Mbarara
Mountains of the Moon University Universitat de les Muntanyes de la Lluna
Muni University Universitat de Muni
Muteesa I Royal University Universitat Reial Muteesa I
Ndejje University Universitat de Ndejje
Nkumba University Universitat Nkumba
Nsaka University Universitat Nsaka
Soroti University Universitat de Soroti
St. Augustine International University Universitat Internacional St. Augustine
St. Lawrence University Universitat St. Lawrence
Uganda Christian University Universitat Cristiana d'Uganda
Uganda Martyrs University Universitat dels Màrtirs d'Uganda
Uganda Pentecostal University Universitat Pentecostal d'Uganda
Uganda Technology and Management University Universitat de Tecnologia i Administració i Direcció d'Empreses d'Uganda
Victoria University Universitat Victòria

Zàmbia

Alliance International University Universitat Internacional Alliance
Cavendish University Zambia Universitat Cavendish de Zàmbia
Chreso University Universitat Chreso
Copperbelt University Universitat de Copperbelt 
Copperstone University Universitat Copperstone
DMI St. Eugene University Universitat DMI St. Eugene
Kwame Nkrumah University  Universitat Kwame Nkrumah
Livingstone International University of Tourism Excellence and Business Management  Universtitat Internacional d'Excel·lència Turística i Administració i Direcció d'Empreses de Livingstone
Mukuba University Universitat Mukuba
Mulungushi University Universitat del Mulungushi 
Northrise University Universitat Northrise
Rusangu University Universitat Rusangu
United Church of Zambia University College  Universitat de l'Església Unida de Zàmbia
University of Lusaka Universitat de Lusaka
University of Zambia  Universitat de Zàmbia
Victoria Falls University of Technology Universitat de Tecnologia de les Cascades Victòria
Zambia Catholic University Universitat Catòlica de Zàmbia
Zambian Open University Universitat Oberta de Zàmbia

Zimbàbue

Africa University Universitat d'Àfrica
Bindura University of Science Education Universitat d'Educació Científica de Bindura
Catholic University of Zimbabwe Universitat Catòlica de Zimbàbue
Chinhoyi University of Technology Universitat de Tecnologia de Chinhoyi
Great Zimbabwe University Universitat del Gran Zimbàbue
Lupane State University Universitat Estatal de Lupane
Midlands State University  Universitat Estatal de Midlands
National University of Science and Technology  Universitat Nacional de Ciència i Tecnologia
Reformed Church University Universitat de l'Església Reformada
Solusi University Universitat de Solusi
University of Zimbabwe Universitat de Zimbàbue
Women's University in Africa Universitat per a les Dones a Àfrica
Zimbabwe Ezekiel Guti University Universitat Ezekiel Guti de Zimbàbue
Zimbabwe Open University Universitat Oberta de Zimbàbue