En aquest primer capítol es tracten diverses qüestions preliminars de caràcter formal relatives a la presentació d'un text, com ara el cos i el tipus de lletra, el tipus de full, els marges, els tipus de paràgrafs, la separació entre línies i la jerarquització de les divisions internes d'un text.