Càrrecs i títols

Els càrrecs i títols s'escriuen amb minúscules, excepte quan van precedits del tractament protocol·lari corresponent. 

president; rector; gerent; ministre; alcaldessa; conseller; advocat; llicenciada; duc; graduat; princesa; rei; papa

Però: Il·lustríssim Gerent de la Universitat; Excel·lentíssim Alcalde de Barcelona

Dinasties i llinatges

Els noms propis de dinasties i llinatges s'escriuen sempre amb majúscula inicial. 

els Montcada; els Àustria; els Borja; els Berenguer

Gentilicis

Els gentilicis, o noms que indiquen la procedència geogràfica d'una persona, s'escriuen amb minúscules. 

català; europeu; nord-americà; tarragoní; empordanesa; piemontès; novaiorquès; londinenca

Noms i cognoms de persones

Els noms i cognoms de persones s'escriuen amb majúscula inicial. En les referències i citacions bibliogràfiques, però, el cognom o cognoms de l'autor s'escriuen amb versaletes o, en cas que això no sigui possible, amb majúscules. 

Lluís; Sebastià; Anna Maria Ripoll; Lluís Domènech 

Però: RASPALL, J.; MARTÍ, J. Diccionari de locucions i frases fetes. 5a. ed. 
Barcelona: Edicions 62, 1991

Noms propis de divinitats i de personatges mitològics o llengendaris

Els noms propis de divinitats i de personatges mitològics o llegendaris s'escriuen amb majúscula inicial. 

Déu; Buda; Al·là; Neptú; Venus; Minerva; Narcís; Guillem Tell; la Caputxeta Vermella

Sobrenoms, pseudònims i àlies

S'escriuen amb majúscula inicial totes les paraules —excepte articles, preposicions i conjuncions— que formen els sobrenoms, els pseudònims i els àlies. 

Jaume I el Conqueridor; Guifré el Pelós; Joaquim Rubió i Ors, lo Gaiter del Llobregat; Salvador Seguí, el Noi del Sucre; Ramon Vila i Capdevila, Caracremada; el Timbaler del Bruc; Avel·lí Artís Gener, Tísner

 

Tractaments de respecte

Els tractaments de respecte s'escriuen amb minúscules tant en la seva forma plena com en la seva forma abreujada, excepte pel que fa a les abreviacions dels tractaments civils, acadèmics i eclesiàstics següents, que s'escriuen amb majúscula inicial: senyor (Sr.), senyora (Sra.) i senyoreta (Srta.) —avui en desús—; doctor (Dr.) i doctora (Dra.), i mare (M.), monsenyor (Mons.), mossèn (Mn.), pare (P.), prevere (Pvre.), sant (St.) i santa (Sta.), respectivament. 

professor; directora; president; doctora; sant; senyor; mossèn; prof.; dir.; pres.; regidor; conseller; lord; sir; lady 

Però: Sr. Puig; Sra. Comas; Dr. Domènech; Dra. Pagès; M. Clapés; Mons. Esteve; Mn. Rovira; P. Jaume; Pvre. Nadal; St. Damià; Sta. Caterina

Tractaments protocol·laris

S'escriuen amb majúscula inicial totes les paraules —excepte la conjunció i— que formen els tractaments protocol·laris, tant en la seva forma plena com en la seva forma abreujada. 

Excel·lentíssim Senyor Joan Clos i Matheu, alcalde de Barcelona; M. Il·ltre. Sr. Marc Forné, cap del Govern d'Andorra; Eminentíssim i Reverendíssim Senyor Narcís Jubany i Arnau, cardenal