Llevat que es tracti de textos de caràcter matemàtic o marcadament financer o econòmic, com a norma general cal escriure les quantitats exactes corresponents a milions o superiors (bilions, trilions, quadrilions) sense els zeros i acompanyades del substantiu corresponent, d'acord amb el criteri general d'escriure amb lletres les quantitats aproximades, els números fins a vint i les desenes, i amb xifres del 21 endavant. Cal tenir en compte, a més, que la preposició de és obligatòria després de quantitats de milions exactes (un milió d'euros), i incorrecta després de quantitats no exactes (1.100.000 €). 

tres milions d'euros; 21 milions de teleespectadors; uns seixanta milions d'habitants; 1.500 milions d'anys; trenta bilions d'euros; 42 milions de superàvit

En el cas, però, que en una sèrie de quantitats comparables entre elles n'hi hagi alguna que sigui superior a vint, cal escriure-les totes amb xifres. 

l'empresa va gastar 30 milions en infraestructures, 18 en vehicles de transport, 15 en publicitat i 23 en recerca i desenvolupament

Pel que fa a les quantitats que no siguin exactes, cal escriure-les íntegrament amb xifres. 

6,5 milions d'euros; 15.945.345 habitants

Cal tenir en compte, finalment, que el billion anglès s'ha de traduir per "mil milions", i no pas per "un milió de milions".