Com a norma general, dins un text s'escriuen de manera completa els vint primers ordinals, mentre que del 21 endavant s'escriuen de manera abreujada (és a dir, amb la xifra corresponent seguida de l'última lletra de la paraula en el cas del singular i de les dues últimes lletres en el cas del plural, sempre amb un punt final). Per contra, en taules, quadres o gràfics s'escriuen abreujats tots els ordinals. 

la primera reunió de la Comissió; la tercera setmana de febrer; la 28a. classificada; les 24es. Jornades de Medicina Preventiva; el 52è. Congrés de la Societat Científica

En les denominacions oficials de congressos, festivals, fires, competicions, etc., cal respectar l'ús original de xifres aràbigues o romanes. 

la VI Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris; la VII Copa Catalana d'Esquí de Muntanya; el 15è. Critèrium Montseny-Guilleries

Pel que fa als articles o apartats de lleis, reglaments, actes, decrets, normes, estatuts, etc., s'escriuen generalment amb números ordinals des del primer fins al novè, i amb números cardinals del desè endavant. 

l'article 1r.; l'article 8è.; l'article 10; l'article 19