Com a norma general, els resultats de votacions s'escriuen amb xifres. 

el candidat va resultar elegit amb 12 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions; es va aprovar l'esmena amb 19 vots a favor i 3 en contra