Els indicadors numèrics que apareixen en noms propis de tota mena (de productes industrials, d'emissores de ràdio i de canals de televisió, d'avions, d'embarcacions, de naus espacials, etc.) s'han d'escriure d'acord amb la denominació original. Amb tot, les eventuals denominacions populars que se'n puguin derivar s'escriuen, si és el cas, amb lletres i en cursiva. 

un Renault 4L; un Seat 600; un Citroën 2 CV; Canal 33; Channel 4; Antenne 2; una impressora LaserJet III; un Boeing 747; un F-15; el vaixell Queen Elizabeth II; l'embarcació Costa Brava III; la sonda espacial Mariner 10; el satèl·lit francès Télécom-1 A 

Però: un sis-cents; un dos cavalls