La negreta és un tipus de lletra de la mateixa mida però de traç més gruixut que la lletra fina, i tant pot ser rodona com cursiva. Es tracta d'un recurs visual per destacar determinats elements d'un text o d'un escrit, i com a tal respon més a la voluntat de qui escriu que no pas a criteris generalment establerts.

 

Usos de la negreta

Sigui com sigui, cal utilitzar aquest recurs tipogràfic amb molta mesura, per tal de no enfarfegar visualment els textos. Com a norma general, la negreta s'utilitza per destacar títols i subtítols de llibres i d'altres textos llargs, i també, quan la cursiva resulta insuficient, per destacar determinats elements en textos breus, com ara cartells, díptics o tríptics.