Els marges laterals que, amb caràcter general, cal deixar en tota mena de documents són els següents: 3 cm per l'esquerra i 3 cm per la dreta. 

Pel que fa als marges superior i inferior —que generalment els programes de tractament de textos fixen per defecte en uns 2,5 cm—, cal ajustar-s'hi quan s'emplena totalment una pàgina. En canvi, quan no s'emplena del tot —com succeeix sovint en el cas de la documentació administrativa— cal distribuir el text de manera uniforme sobre el paper.