L'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques és una part important d'un text, que serveix per donar informació sobre les obres o publicacions disponibles, consultades o que cal consultar. Els elements que hi han de constar depenen del tipus de document de què es tracti i del nivell de precisió que es vulgui donar, però s'han d'escriure sempre en el mateix ordre i de la mateixa manera, seguint criteris de claredat, d'homogeneïtat i d'internacionalitat. 

D'acord amb això, els criteris per a l'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques que presentem en aquest capítol —que s'inspiren tant en la normativa internacional aplicable com en els usos més generalment acceptats— han de servir per unificar la presentació de tota mena de publicacions, impreses o no, i el seu àmbit d'aplicació són els documents de gestió i de docència i les principals publicacions de la Universitat. Per tant, en rigor no són aplicables a les descripcions bibliogràfiques completes que utilitzen els bibliotecaris, els indexadors i altres professionals de la biblioteconomia i la documentació en la confecció de catàlegs bibliogràfics, que en alguns aspectes, com per exemple la llengua de les dades, es regeixen per criteris diferents.